Prezydent Zabrza uzyskała wotum zaufania Rady Miasta oraz absolutorium z wykonania budżetu Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    środa, 28 czerwca 2023 17:31

FINANSE MIASTA. Rada Miasta w Zabrzu stosunkiem głosów 13-12 udzieliła prezydent Małgorzacie Mańce – Szulik wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Dyskusja na ten temat trwała bite siedem godzin, w których przeciwne strony sceny polityki samorządowej miasta kreśliły zupełnie przeciwstawny obraz gminnej rzeczywistości. Zdaniem opozycji Zabrze chyli się ku upadkowi i brakuje w nim pieniędzy na najbardziej podstawowe potrzeby publiczne, zaś zdaniem koalicji rządzącej miasto jest w fazie bezprecedensowego po likwidacji przemysłu ciężkiego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie kultury, nauki, sportu, turystyki poprzemysłowej i ekologii. Generalnie jednak radni dyskutowali sami ze sobą, bo na sali obrad nie było ani jednego zwykłego mieszkańca. Wątpliwe, by ktokolwiek był w stanie słuchać słownych tyrrad radnych w internecie przez tak długi okres transmisji na żywo.  

Bez względu na sympatie i antypatie lokalnych polityków, Zabrze zmaga się z zawirowaniami finansowymi, wynikającymi w dużej mierze ze zmiany polityki podatkowej państwa, wojny na Ukrainie, szalejącej inflacji i spadającej liczby mieszkańców. Po podsumowaniu ubiegłego w gminnej kasie zabrakło 112 mln zł. Mimo to trwają duże inwestycje - głównie drogowe i developerskie, a takżę w strefie ekonomicznej.

– Podczas sesji Rady Miasta uzyskałam wotum zaufania oraz już siedemnaste absolutorium za wykonanie budżetu. Dziękuję tym radnym, którzy pozytywnie ocenili pracę dla Zabrza, konsekwentnie wykonywaną przeze mnie, kierownictwo urzędu oraz cały zespół urzędników i pracowników miejskich jednostek i spółek. Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz radnym za zaangażowanie i służbę na rzecz mieszkańców Zabrza. Przed nami kolejne ambitne inwestycje i zadania. Wierzę, że zrealizujemy je wspólnie dla dalszego rozwoju naszego miasta – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezentując jednocześnie 900-stronicowy raport o stanie miasta. Opozycja miała za złe, że zawierał on tylko to, co się udało zrobić, a nie odnotowywał problemów i zjawisk, które negatywnie odbiły się na gminie.


WIĘCEJ O TEJ SESJI RADY MIASTA PISZEMY W CZWARTKOWYM, DRUKOWANYM WYDANIU GAZETY

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA