Kolejny krok w drodze do wypracowania pomysłu na zagospodarowanie terenów po KWK Makoszowy oraz pobliskiej koksowni Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    poniedziałek, 10 sierpnia 2020 22:36

PLANOWANIE INWESTYCYJNE. Koncepcja zagospodarowania terenu byłej KWK Makoszowy i koksowni Makoszowy było przedmiotem podpisanego dziś w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza porozumienia pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń – reprezentowaną przez prezesa zarządu Janusza Gałkowskiego, Jastrzębską Spółką Węglową Koks – reprezentowaną przez p.o. prezesa Iwonę Gajdzik-Szot, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – reprezentowaną przez prezesa zarządu dr. Janusza Michałka oraz Miasto Zabrze – reprezentowane przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik.

 

- To ważne, aby teren po KWK Makoszowy o powierzchni blisko 70 ha służył miastu i jego mieszkańcom – generując miejsca pracy, jak również tworząc nową przestrzeń społeczną – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego powołałam specjalny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele właścicieli terenu – SRK i JSW Koks, KSSE oraz miasta. Prace merytorycznie koordynował prof. Marian Turek. Przed nami długa droga, a sam projekt jest niezwykle trudny i ambitny. Jednak patrząc na sukces w przygotowanej przez nas strefie ekonomicznej w Mikulczycach, która zapełniona jest już w blisko 90 proc., wierzę że przy wsparciu rządu oraz miasta jesteśmy w stanie skutecznie podjąć to wielkie wyzwanie – dopowiada prezydent Zabrza.

Koncepcja obejmuje opis aktualnego stanu terenów oraz zarys możliwych kierunków działań zmierzających do ich rewitalizacji. Dokument stanowi początek procesu zmierzającego do przekształcenia dla potrzeb nowych użytkowników terenów, na których funkcjonowały kiedyś zakłady przemysłowe, a także budynków i obiektów, które pozostały po ich zamknięciu.

Podstawą działań była umowa z 10 czerwca ub. r., zawarta między tymi samymi partnerami, a mająca na celu nawiązanie „współpracy w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Miasta Zabrze w rejonie ulicy Makoszowskiej”. Efektem końcowym tej umowy jest podpisany dzisiaj w Zabrzu kolejny dokument, otwierający drogę do dalszych działań.

 
 

FACEBOOK

 

    DO wynajęcia kawalerka    

w Centrum miasta,

na drugim piętrze,

w kamienicy.

Tel. 509556863

 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA