Rozmowy o Zabrzu: wielka trójka Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    czwartek, 21 marca 2013 21:50

DEBATA. Trzy żywioły: woda – powietrze – ziemia – tak brzmiał temat kolejnego, trzeciego już spotkania z cyklu Rozmowy o Zabrzu, które 19 marca odbyło się pod patronatem prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik w kawiarni Impresja. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Ewa Maniecka z WFOŚiGW w Katowicach mówiła o jakości powietrza, Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Zabrzu, a także programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie naszego miasta, które to są współfinansowane przez Fundusz. Poruszono także tematykę związaną z terenami poprzemysłowymi, które można wykorzystać na rekreację. Ekspertem w tej dziedzinie był Sebastian Stefaniak z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Była mowa o wykorzystaniu terenów poprzemysłowych w Zabrzu w ramach rekultywacji terenów w rejonie Bytomki. Podkreślono, że efektem realizacji projektu będzie przywrócenie wartości użytkowych obszarów miasta zdewastowanych przez przemysł.

Trzecim z tematów była woda - tu głos zabrał Piotr Niemiec, prezes ZPWiK. Poruszano takie zagadnienia jak realizacja projektów ekologicznych przy wsparciu funduszy UE. Przykładem był projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze.

W trakcie spotkania wyświetlono film o stacji uzdatniania wody Leśna, której eksploatacja ruszyła w pierwszym kwartale 1998 roku, a wiosną 2011 roku  rozpoczęto w niej przebudowę. Celem prac była poprawa jakości uzdatnianej wody i stworzenie możliwości do zwiększenia w przyszłości wydajności tej stacji.

Rozmowom towarzyszyła także wystawa przygotowana przez Wydział Ekologii UM w Zabrzu i projektantów, która jest owocem prac i badań dotyczących terenów do rekultywacji.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 12, 21 marca 2013) na stronie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Zobacz także

» PSZOK znów otwarty

GOSPODARKA ODPADAMI. Od dziś Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F jest ponownie otwarty. Do PSZOKu można dostarczyć nieodpłatnie odpady, które są okresowo odbierane bezpośrednio z wyznaczonych miejsc...

» Wzięli się za sprzątanie

27 marca o godzinie 11.10 w I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi (Zabrze, ul. Wolności 323) ruszyła akcja Wiosenne sprzątanie, której inicjatorami była Młodzieżowa Rada Zabrza. Wyposażeni w worki i rękawiczki nauczyciele...

» Kalima u Kamila

Nawet dwa w tygodniu „ataki” piasku saharyjskiego nie są na szczęście groźne dla zdrowiaW okresie Wielkanocy nastąpił pierwszy w tym roku poważny incydent związany z napływem pyłu pustynnego znad Sahary nad Polskę. W ubiegły weekend...

» Pieczywo szkodzi ptakom, więc w Parku Miejskim postawiono ziarnomat dla kaczek

W STRONĘ NATURY. Urządzenie do dystrybucji specjalistycznego ziarna do karmienia ptactwa, w tym kaczek pływających po Bytomce, stanęło w pobliżu tej rzeki przecinającej Zabrze na terenie Parku Miejskiego przy ul. Dubiela. Budzi pewne...

» Katowicki Fundusz przeznaczył pól miliona złotych na loty patrolowo-gaśnicze

RATUNEK Z POWIETRZA. Cztery Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Opolu, we Wrocławiu i w Krakowie, przeznaczą w tym roku na loty patrolowo-gaśnicze  800 tysięcy złotych. Katowicki Fundusz przekazał...
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA