Systemy bezpiecznej transmisji danych (TDS) Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    środa, 26 października 2022 22:11

Poszukiwania nowoczesnych, bezpiecznych i generujących oszczędności rozwiązań konstrukcyjnych dla systemów sygnalizacji kolejowej warto rozszerzyć o nowe środki łączności bezpieczeństwa. Stosowane do tej pory kable miedziane mogą zostać zastąpione przez pętle światłowodowe dla systemów przekaźnikowych przy użyciu systemu TDS. Służą one do komunikacji w systemach sterowania ruchem kolejowym, a w swoim działaniu pozostają niezawodne oraz ekonomiczne. Dowiedz się więcej na temat tej innowacji – jak działa, z czego się składa i dlaczego zasługuje na uwagę!

Na czym polega system TDS?
Celem wdrażania systemu TDS jest zapewnienie bezpiecznej i płynnej transmisji danych w sposób inny niż za pośrednictwem kabli miedzianych. Dotychczas były one stosowane w przemyśle kolejowym na szeroką skalę i odpowiadały za obsługę sygnalizacji na torowiskach. Teraz specjalistyczne urządzenia, mogą je skutecznie zastąpić przy pomocy kabli światłowodowych.
Odczytywanie stanów przekaźników i ich sterowanie – to wszystko może stać się bardziej zautomatyzowane, bezpieczniejsze i obarczone mniejszym ryzykiem wystąpienia błędów. Dzięki nim komunikacja zyskuje zupełnie nowe oblicze. Poprawę w tym obszarze wynikającą z wdrożenia systemu TDS odczują zarówno pracownicy kolei, organy zarządzające nią, jak również użytkownicy.

Zalety stosowania systemów TDS
Systemy TDS zyskują na popularności – widać obecnie rosnącą dynamikę wzrostu w tym obszarze i zastępowanie kabli miedzianych innymi środkami transmisji danych w kolejowych sygnalizatorach ruchu. Z czego wynika ten trend?
Ogólnym zamysłem, który przyświecał twórcom technologii, było zredukowanie ilości kabli miedzianych, które były atrakcyjnym łupem dla złodziei. Kradzież elementów mogła niezwykle skutecznie zachwiać stabilnością pracy całej infrastruktury, a nawet stanowić realne zagrożenie dla użytkowników kolei.

Jak się okazuje dzisiaj, lista zalet wynikających z wdrażania TDS na kolei jest znacznie dłuższa i obejmuje:
* poprawę standardów bezpieczeństwa – bezpieczeństwo TDS potwierdzają liczne certyfikaty wydane urządzeniom na bazie testów. Najwyższy stopień nienaruszalności bezpieczeństwa jest zgodny z obowiązującymi normami CENELEC EN 50129, EN50126, EN50128, EN50159;
* redukcję kosztów – oszczędności są odczuwalne na płaszczyźnie konserwacji, napraw, utrzymania całego systemu;
* wzmocnienie infrastruktury – infrastruktura kolejowa może pracować bardziej wydajnie i bezawaryjnie. Ważne, aby tworzyły ją solidne elementy. W przypadku TDS chodzi nie tylko o stabilność pracy, ale też ograniczenie do minimum potencjalnych przestojów. Gwarantuje to opcja redundantnej wersji 1 z 2 – awaria jednego z podzespołów nie wpływa na pracę całego urządzenia;
* elastyczne dopasowanie do konkretnych wymogów – systemy TDS są modułowe, co oznacza, że poszczególne ich podzespoły mają odmienne funkcjonalności. To pozwala na stworzenie konstrukcji dokładnie odpowiadającej konkretnym wymogom sieci kolejowej.

Zastąpienie kabli miedzianych kablami światłowodowymi z systemem TDS odbywa się po złożeniu stosownej dyspozycji. Wykonawca systemu bezpiecznej transmisji danych (TDS) w oparciu o medium światłowodowe dobiera zindywidualizowane rozwiązania produktowo-usługowe i wdraża je na konkretnym obszarze.

Artykuł przygotowano we współpracy z MMR Group TransComfort.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA