Wyższe progi, wyższe dotacje. Program "Czyste powietrze" zmienia się na lepsze Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 05 stycznia 2023 12:49

 

Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program finansowy, który skierowany jest bezpośrednio do obywateli realizujących proekologiczne i przynoszące oszczędności inwestycje, takie jak wymiana starych kotłów, a także docieplanie jednorodzinnych budynków. Głównym celem tej akcji jest bowiem poprawa jakości powietrza, gdyż lepsze piece i szczelniejsze domy to mniejsza konieczność emitowania gazów cieplarnianych. Przeprowadzone do tej pory dzięki temu programowi prace opiewają na blisko 10 miliardów złotych, przy czym do kieszeni wnioskodawców przekazano ponad 3,8 mld złotych. Jak podaje ministerstwo klimatu i środowiska w akcji uczestniczy 2113 polskich gmin, z czego 142 w województwie śląskim i w tym gronie jest też oczywiście Zabrze. Program ruszył w 2018 roku, w 2021 roku mieliśmy jego drugą część, po roku trzecią, a obecnie czwartą. Program podlega ciągłemu monitoringowi, dzięki czemu jest ulepszany.

I co zmieniło się w nim od 3 stycznia? Przede wszystkim podniesione zostały progi dochodowe uprawiające do korzystania z dopłat, a także podniesiono kwoty samego dofinansowania. I tak: limit przy dofinansowaniu podstawowym wzrósł do 135 tysięcy złotych (taki maksymalny roczny dochód może mieć wnioskodawca), a maksymalna kwota dotacji może od teraz wynieść 66 tysięcy złotych. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg wzrósł zaś z 1564 do 1894 zł (taki może być maksymalny przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy) w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 złotych do 2651 złotych w jednoosobowych gospodarstwach. Równocześnie maksymalna dotacja urosła z 47 do 99 tysięcy złotych. Jeśli zaś chodzi o kluczowe zmiany w najwyższym wymiarze wsparcia, to: progi dochodowe wzrosły z 900 do 1090 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) oraz z 1260 do 1526 zł na osobę (gospodarstwa jednoosobowe), wysokość maksymalnej dotacji to już nie 79 tys. zł, ale aż 135 tys. zł. Można też ubiegać się o 50-procentową dotację w ramach prefinansowania inwestycji, czyli jeszcze przed startem remontu. Warto też dodać, iż środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji zostanie przelana na konto w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, a pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji.
Nowa odsłona programu Czyste powietrze wprowadza też możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, zezwolono bowiem na złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla osób, które wcześniej otrzymały dofinansowanie na wymianę kotła.
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 1 z 5 stycznia 2023 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA