Komu nagrody, komu? Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 28 lutego 2019 22:07

W STRONĘ NATURY. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi, czyli Zielonych Czeków. To nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom kapituły oraz komisji środowiska i gospodarki wodnej śląskiego sejmiku, instytucjom ochrony środowiska, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, uczelniom i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym oraz klubowi publicystów ochrony środowiska EKOS. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji (w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów) lub instytucji zgłaszającej. Należy je składać w kancelarii WFOŚiGW (Katowice, ul. Plebiscytowa 19) z dopiskiem Zielony czek do dnia 22 marca o godzinie 15.30.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: programy i akcje dotyczące ochrony przyrody; prace naukowo-badawcze; edukacja ekologiczna; szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży; publicystyka ekologiczna oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Laureatów poznamy 26 kwietnia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku jedna z nagród otrzymała Anna Zawada-Michalska (nauczycielka biologii i przyrody w zabrzańskim Zespole Szkół Katolickich), którą wyróżniono za wieloletnią społeczną pracę na rzecz szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta i regionu.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 9, 28 lutego 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA