Jak finansować inwestycje? Email
Wpisany przez Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska napisz do autora    czwartek, 27 października 2016 10:04

W STRONĘ NATURY.  SZKOLENIE. W Ustroniu zorganizowano spotkanie dla prezesów i członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych z województwa śląskiego, dotyczące aktualnych uwarunkowań finansowych, prawnych i organizacyjnych spółdzielni. Eksperci katowickiego Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżyli uczestnikom szkolenia zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na eko-inwestycje, w szczególności związane z ograniczeniem niskiej emisji, termomodernizacją zasobów i odnawialnych źródeł energii oraz planowanymi konkursami i naborami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


KONWENT. Jak co roku na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przedstawiciele WFOŚiGW uczestniczyli w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów, który odbył się 24 października w Lyskach. Tam zaprezentowali jego uczestnikom szeroką ofertę Funduszu skierowaną do gmin. W tym roku podczas konwentu poruszany był bardzo ważny temat związany z nowym Prawem wodnym i wszystkimi konsekwencjami jego wprowadzenia.
KONGRES. Trzy dni inspiracji dla innowacji – pod takim hasłem odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych tematów, obok innowacji były m.in. współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką, a osobny panel poświęcony był Gospodarce odpadami przemysłowymi w Unii Europejskiej i w Polsce. Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Polskiej Izby Ekologii, poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, prof. Jacek M. Łączny, prezes Tadeusz Koperski, minister Jerzy Swatoń, dr inż. Jurand Bień, dyrektor Łukasz Tekieli. Natomiast nad sprawnym przebiegiem panelu czuwał Czesław Śleziak.
KONKURS. Przypominamy też, że tylko do poniedziałku (31 października, godz. 15.30) przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji konkursu EkoKarlik, który służy wyróżnieniu przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, udanie realizującym szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Konkurs ma wymiar symboliczny, na jego laureatów czekają: tytuł EkoKarlika, stosowna statuetka i możliwość posługiwania się (chwalenia) zdobytym wyróżnieniem. Jury wskaże zwycięzców w grudniu. (as)Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 43, 27 października 2016) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 
 

FACEBOOK