Wdech i wydech Email
Wpisany przez Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska napisz do autora    czwartek, 27 października 2016 09:55

W STRONĘ NATURY. W stołecznym centrum konferencyjnym Kopernik odbyła się konferencja pod internacjonalistycznym tytułem Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu, która była poświęcona zagadnieniom ochrony klimatu, a także problematyce emisji zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz wpływu tych zjawisk na nasze zdrowie. W spotkaniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji rządowej oraz samorządowej, w tym wiceprezydent Zabrza - Katarzyna Dzióba. W dyskusji na temat jakości powietrza w naszym kraju zaprezentowała ona podejmowane przez zabrzański samorząd przedsięwzięcia, poprawiające jakość powietrza w mieście. Czy rzeczywiście mamy się czym pochwalić?


Na jakość powietrza narzekamy rytualnie (Zabrze to od lat jedno o jednej z najbardziej zanieczyszczonych miast w kraju), często zapominając, że mamy na nie niepełny wpływ, bo w dużej mierze oddychamy tym, co napłynie do nas z ościennych miast. Nie znaczy to jednak, że nic zrobić nie możemy i dlatego gmina – według swej oceny - podejmuje wiele działań w zakresie eliminacji wroga nr 1: niskiej emisji. Odbywa się to przede wszystkim poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych za sprawą: termomodernizacji i termorenowacji, wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych, wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (węglem) na instalacje wysokosprawne energetycznie i ekologicznie. I tak w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wykonano 6,8 tysiąca termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Dodatkowo w ramach tzw. małego PONE wykonano w Zabrzu 9400 inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i zmianie systemu ogrzewania.

Termomodernizacja budynków w Zabrzu dotyczy 29 szkół, 14 przedszkoli i 23 obiektów użyteczności publicznej. Realizowany jest też program termomodernizacji budynków mieszkalnych osób fizycznych, spółdzielni i miasta. - Warto także nadmienić, że Zabrze zwiększyło obszary terenów zielonych o 183 hektary realizując program „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki” oraz ograniczyło emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymywanie nawierzchni. Nie bez znaczenia są też inwestycje w zakresie rozwoju komunikacji publicznej (modernizacja torowisk tramwajowych), rozwoju systemu ścieżek rowerowych oraz budowy, modernizacji i rozbudowy dróg (Drogowa Trasa Średnicowa, budowa dróg w strefie ekonomicznej czy odbudowa dróg w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej). W ostatnich latach odnotowywane jest zmniejszenie wskaźnika przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu PM10 w powietrzu – podkreśla wiceprezydent Dzióba.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020 przewiduje dalszy postęp w tej dziedzinie. W planach sa: kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, termomodernizacja budynków mieszkalnych (wspólnoty, spółdzielnie), podłączanie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, budowa farm fotowoltaicznych, dalsza modernizacja dróg i rozwój sieci szlaków rowerowych, budowa centrum przesiadkowego oraz działania edukacyjne.

W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się też: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pracujący nad paliwem niskoemisyjnym, czyli „błękitnym węglem” oraz Fortum, która buduje nową elektrociepłownię z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji. (as)

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 43, 27 października 2016) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 
 

FACEBOOK