Młodzież kontra uzależnienia Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    niedziela, 27 listopada 2022 12:26

SPOTKANIA. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu odbyła się debata w ramach Szkoły Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Miasta Zabrze. Dyskutowano o profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także o tym, jak zapobiegać i chronić najmłodsze pokolenie przed zgubnym wpływem środków odurzających. Szkoła Młodzieżowych Liderów Profilaktyki pierwotnie powstała w Mikołowie, jako prekursorski program profilaktyki skierowany do młodych ludzi. Jej inicjatorem był nieżyjącego już Tadeusz Rosa, wieloletni prezes Klubu Abstynenta „Powrót”, oddany społecznik, pomysłodawca festiwalu KROKUS, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu.W Zabrzu Szkoła funkcjonuje  od 2009 roku. Uczestniczą w niej uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. Program Aktywna Młodzież powstał z inicjatywy Anny Rajdy – pedagoga szkolnego oraz Jana Szulika – pełnomocnika prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Jest on częścią Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA