KORONAWIRUS

koronawirus
Wolność i ograniczenia kultury tematem do rozmów Email
Wpisany przez Głos Zabrza napisz do autora    niedziela, 03 listopada 2013 16:28

KONFERENCJE. Siedemnasty rok z rzędu w Zabrzu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Tym razem tytułem spotkania będzie „Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej”. Konferencja odbędzie się w dniach 14- 15 listopada. Co roku przyciąga ona coraz więcej młodzieży licealnej i studentów, których interesują korzenie kultury europejskiej.  

Przewodniczącym rady naukowej będzie, jak zwykle dr hab. Antoni Barciak, a w konferencji udział wezmą specjaliści z Polski, a także innych państw, w tym Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli między innymi Wojewoda Śląski- Zygmunt Łukaszczyk oraz Prezydent Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik. Organizacją spotkań zajmują się Urząd Miejski w Zabrzu, Polska Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Historyczne z oddziałami w Katowicach. Program konferencji dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Program konferencji:

14 listopada 2013 r.
Teatr Nowy w Zabrzu (pl. Teatralny 1)

9.15-9.30 Otwarcie Konferencji
9.30-9.45 Prof. dr hab. Marcin KRÓL, Różne formy pojmowania idei wolności.
9.45-10.00 Prof. Szewach WEISS, Czy prawo międzynarodowe ogranicza wolność?
10.00-12.00 Dyskusja panelowa na temat: Problemy wolności we współczesnym świecie.
Z udziałem: prof. dr hab. Ewy Chojeckiej, prof. dr hab. Tomasza Falęckiego, prof. dr hab. Marcina Króla, prof. dr hab. Henryka Samsonowicza, prof. dr hab. Szewacha Weissa, prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego.
12.00 Przerwa

14 listopada 2013 r.
Muzeum Górnictwa Węglowego (ul. 3 Maja 19)

Semantyka wolności
14.00 - 14.25 Prof. dr hab. Marek Cetwiński, Średniowiecznych Ślązaków pojmowanie wolności
14.25 - 14.50 Prof. dr hab. Beata Wojciechowska, Kategoria wolności w wybranych komentarzach uczonych krakowskich późnego średniowiecza
14.50 - 15.15 Dr Marek Stawski, Wolność a hagiografia. Święty wobec jej ograniczenia
15.15 - 15.40 Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, Między ciężarem wolności a eschatologicznym lękiem. Z rozważań nad Melancolią I Albrechta Dürera
15.40 - 16.00 Przerwa
16.00 - 16.25 Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Počátky státu a osobní svoboda v dílech českých středověkých kronikářů
16.25 - 16.50 Prof. dr hab. Alicja Kulecka, Przestrzenie wolności i niewoli w twórczości i działalności Henryka Rzewuskiego
Wolność twórcza
16.50 - 17.15 Dr Waldemar Hanasz, Granice wolności słowa: kiedy fałsz powinien być wolny
17.15 - 17.40 Dr Jan Pacholski, Wolny jak poeta? - Prawda to czy mit?
17.40 -18.05 Prof. Zbigniew Bajek Kiedy pytać o wolność? Refleksje autora projektów „Wymiary Wolności”, „Labirynt Wolności”, „Horyzont Wolności”.
18.05 Dyskusja

15 listopada 2013 r.
Muzeum Górnictwa Węglowego (ul. 3 Maja 19)

9.00 - 9.25 Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, Kilka uwag o wolności twórczej pisarzy w średniowieczu
9.25 - 9.50 Prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc., Co sesmělo a nesmělo, co semohlo i nemohlo (Univerzita a divadlo v českémpozdnímstředověku)
9.50 - 10.15 Dr Rūta ČAPAITĖ, Wolność i jej ograniczenia w świetle koegzystencji kursywy gotyckiej i humanistycznej w kancelariach Wielkiego Księcia Litewskiego i dostojników litewskich w ostatniej ćwierci XV i na początku XVI wieku
10.15 - 10.40 Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, „Wolność ograniczona” czyli krótki zarys cenzury wobec oficyn ariańskich w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
10.40 - 11.00 Przerwa

Wolność w życiu społecznym
11.00 - 11.25 Ks. dr Henryk Olszar, Pielgrzymowanie do Piekar w okresie odzyskiwania niepodległości
11.25 - 11.50 Prof. dr hab. Sławomir Gawlas, Od wolności osadniczych do wolności szlacheckich
11.50 - 12.15 Prof. dr hab. Urszula Sowina, Wolność i jej ograniczenia w przestrzeni miasta przełomu średniowiecza i nowożytności
12.15 - 12.40 Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Działalność Trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i Ziemi Dobrzyńskiej w połowie XV wieku
12.40 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 14.25 Prof. dr hab. Bogdan Rok, Kościół katolicki wobec innowierców w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.
14.25 - 14.50 Dr Olga Oseredczuk, Stanisław Kulczyński, rektor Uniwersytetów Lwowskiego i Wrocławskiego w walce o wolność studiowania. Problem studentów żydowskich i ukraińskich na Uniwersytecie Jana Kazimierza w latach trzydziestych XX w.
14.50 - 15.15 Prof. dr hab. Stefan Ciara, Arcybiskup ormiańsko-katolicki Józef Teodorowicz, lwowski bojownik o wolność dla Śląska. Z okazji 75 rocznicy śmierci
15.15 - 15.40 Dr Andrzej Biernat, Udostępniać i chronić. Dylematy archiwisty wobec oczekiwań użytkowników dotyczących dostępu do archiwaliów
15.40 - 16.00 Przerwa
16.00 - 16.25 Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, Polskie państwo na wychodźstwie-największa enklawa wolności wśród narodów Europy Środkowej po 1945 r.
16.25 - 16.50 Dr Jacek Kurek, Wolność z nami… czechosłowacka i polska scena rockowa w służbie wolności w latach 70. XX. wieku
16.50 - 17.15 Ks.dr Marek TruszczyńskI, Wolność wyznania w PRL w dziedzinie katechizacji dzieci i młodzieży. Porównanie regionu przemysłowego (diecezja katowicka) i wiejskiego (diecezja łomżyńska)
17.15 - 17.40 Dr hab. Grzegorz Miernik, Deficyt wolności gospodarowania i jego skutki: przykład Polski Ludowej
17.40 Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie obrad


Małgorzata Paliwoda

 
Zobacz także

» O Czesławie Miłoszu

LITERATURA. „Przed i po. Czesław Miłosz” – to tytuł III Literackiej Konferencji Naukowej, która rozpocznie się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza 10 października. W tym roku spotykamy się na sesji poświęconej wielkiemu...

» Kiedy odetchniemy z ulgą? W Zabrzu odbyła się konferencja Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia

 EKOLOGIA. W poniedziałek (12 marca) w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza (Zabrze, ul. Wolności 408) spotkało się wiele ważnych osób, odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i...

» Zabrze gości uczestników trzydniowej konferencji naukowej poświęconej bioinżynierii medycznej

NAUKA I MEDYCYNA. W hotelu „Diament" w Zabrzu rozpoczęła się w czwartek trzydniowa V Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE" 2016. Jest ona organizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki...

» Lekarze i inżynierowie łączą siły. Konferencja na temat telemedycyny

ZDROWIE. III Konferencja Naukowa Śląska Inżynieria Biomedyczna – SIB 2014 przyciągnęła w miniony piątek naukowców z całego kraju. W centrum konferencyjnym Hotelu Diament w Zabrzu uczeni wymieniali doświadczenia związane z telemedycyną....

» [GALERIA] Dyskutują o turystyce

TURYSTYKA.  Już po raz jedenasty organizowana jest Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. Tym razem zaproszeni paneliści rozprawiają na temat "Działające zakłady przemysłowe i usługowe jako nowe podmioty turystyki...
Reklama
REKLAMA
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA