Za symboliczne 100 złotych Zabrze stało się właścicielem zabytkowego kompleksu Elektrociepłowni. I będzie go rewitalizowało! Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    poniedziałek, 05 grudnia 2022 21:47

Dzisiaj - w 125. rocznicę powstania historycznego budynku Elektrociepłowni Zabrze - obiket ten zostałza symboliczne 100 złotych przejęty od Fortum przez gminę. – Z myślą o mieszkańcach Zabrza zrewitalizowaliśmy już wiele przestrzeni poprzemysłowych, m.in.: wieżę ciśnień czy strefa Carnall, gdzie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dziś przejmujemy własność budynku zabytkowej elektrociepłowni, który śmiało można nazwać industrialna katedrą. To pierwszy krok w celu rewitalizacji tego pięknego obiektu – zapewnia prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. W ramach porozumienia gmina uzyskała kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów oraz 18 budynków poprodukcyjnych dawnej elektrociepłowni, w tym m.in. siedzibę główną dyrekcji, kotłownię, maszynownię, rozdzielni 6 kV, warsztat mechaniczny, świetlicę czy portiernię.

Budynek dawnej Elektrociepłowni Zabrze, wybudowany w 1897 roku, przedstawia dużą wartość historyczną. Po uruchomieniu nowoczesnej elektrociepłowni dawny obiekt nie jest wykorzystywany do celów produkcyjnych i przeszedł na zasłużoną emeryturę – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce. – Dlatego też dziś przekazujemy miastu te cenne nieruchomości stanowiące ważne elementy dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. Jestem przekonany, że Zabrze które postrzegamy jako lidera w pielęgnowaniu dziedzictwa przemysłowego, w pełni wykorzysta ich potencjał tak, aby jak najlepiej służyły lokalnej społeczności.
Kubatura obiektów znajdujących się na przekazywanych terenach przekracza 220 tys. mettów sześciennych i jest porównywalna z przestrzenią zamku krzyżackiego w Malborku (250 tys. m3).

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA