Reklama
Pomnik Braci Górniczej jak nowy Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    środa, 16 listopada 2022 20:59

Charakterystyczny dla naszego miasta pomnik - kiedyś Wincentego Pstrowskiego, obecnie Braci Górniczej – przeszedł właśnie renowację. Dzięki niej dzieło wybitnego polskiego rzeźbiarza Mariana Koniecznego odzyskało swój blask. Całość prac udało się wykonać dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022, przy udziale finansowym naszego miasta.

Pomnik ów stanowi symbol dziedzictwa i historii Zabrza, jako miasta górniczego, służący podtrzymywaniu pamięci związanej z tą gałęzią dziedzictwa i jednocześnie wiążący społeczność lokalną z przeszłością, z tożsamością miejsca, także w jego niematerialnym aspekcie. Pamięć po górnikach zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku, a przybyłych z różnych rejonów Polski jest w mieście bardzo żywa. Pomnik jest symbolem zawodu niezwykle ważnego dla Zabrza i regionu.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA