KORONAWIRUS

koronawirus
Izabela Kloc: konferencja Śląski Ład to gwarancja ważnych tematów i ciekawych gości Email
Wpisany przez Administrator napisz do autora    czwartek, 22 lipca 2021 09:14

Odbyła się trzecia konferencja z cyklu Śląski Ład. Tym razem Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska, organizatorka i pomysłodawczyni całego cyklu, zaprosiła ważnych polityków z Warszawy i Brukseli, doświadczonych managerów oraz naukowców, którzy nie boją się głosić odważnych poglądów. Cała debata koncentrowała się wokół bezpieczeństwa energetyczno-surowcowego w kontekście unijnej polityki klimatycznej.


Premier Mateusz Morawiecki
wlał w serca uczestników konferencji sporo optymizmu. Na pytanie, czy Śląsk zostanie energetycznym zagłębiem Polski odpowiedział twierdząco i zapowiedział, że w naszym regionie rozegra się przełom związany z transformacją energetyczną i gospodarczą Polski. Premier zapowiedział, m.in. utworzenie na Górnym Śląsku doliny wodorowej.
Kadri Simson, unijna komisarz ds. Energii przekonywała, że Zielony Ład nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Śląska. Co nie oznacza, że nie czeka nas ogromny wysiłek organizacyjny i gigantyczne wydatki, w których poniesieniu – jak deklarowała komisarz Simson – pomoże nam Unia Europejska.
Przed nadmiernym optymizmem przestrzegała moderatorka konferencji europoseł Izabela Kloc z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jej zdaniem rosnące w siłę „zielone” lobby w instytucjach unijnych dąży do rozszerzenia i przyspieszenia Zielonego Ładu. Podała przykład ze swojego „podwórka”. Jako kontrsprawozdawca z ramienia EKR Izabela Kloc uczestniczy w pracach nad raportem o surowcach krytycznych dla Unii Europejskiej. Czarne chmury zbierają się nad węglem koksowym.
- Dla zielonych i ich sojuszników węgiel koksowy to wciąż węgiel, czyli - ich zdaniem - główny winowajca zmian klimatycznych. Ostatnia aktualizacja listy surowców krytycznych odbyła się w ubiegłym roku. Już wtedy nie było łatwo obronić sztandarowy produkt Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz będzie jeszcze gorzej. Część unijnych polityków chce, aby zmienić metodologię oceny surowców. Domagają się wprowadzenia nowych kryteriów, opartych na założeniach Zielonego Ładu. Oznacza to, że wciąż musimy walczyć o węgiel koksowy, a wpis na listę surowców krytycznych w 2023 roku wcale nie jest pewny – mówiła Izabela Kloc.

Prof. Ryszard Legutko, przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, przedstawił stanowisko EKR w kwestii Zielonego Ładu.
- Unijna polityka klimatyczna budzi sporo nadziei i oczekiwań, ale także coraz więcej obaw. Najmocniej słychać je właśnie na Górnym Śląsku. Koszty modernizacji energetycznej są tutaj ogromne i trudne do policzenia, ponieważ proces ten obejmie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. W każdym razie mówimy o setkach miliardów złotych. Odpowiedź Unii Europejskiej powinna być co najmniej adekwatna do ceny, jaką Śląsk zapłaci za Zielony Ład – powiedział prof. Legutko.

Z kolei Jacek Sasin, wicepremier i minister Aktywów Państwowych, omówił rolę spółek Skarbu Państwa, w procesie energetycznej modernizacji Polski i Śląska.
- Decyzje zapadające w Unii Europejskiej przyspieszają proces Zielonego Ładu. Stawia to przed nami ogromne wyzwania. W Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowaliśmy cały plan transformacji energetycznej – deklarował wicepremier Sasin.
 W konferencji wziął udział także Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w DG Regio (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej)
- Budżet Unii Europejskiej będzie faworyzował inwestycje, które wpisują się w Zielony Ład, ale trzeba pamiętać, że sprawiedliwa transformacja to nie tylko energia. Jej głównym celem jest wyrównywanie różnic społecznych i gospodarczych. Służą temu środki unijne skierowane, m.in. na zmianę profilu zawodowego pracowników dotkniętych transformacją. Jestem przekonany, że jednym z największych beneficjentów tych środków będzie Górny Śląsk – powiedział dyrektor Todd.

Adam Guibourgé-Czetwertyński
, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, omówił przyszłość polskiego miksu energetycznego. Ważną rolę pełnić będzie energia jądrowa, która zapewni bezpieczny, stabilny i przewidywalny cenowo prąd dla naszej gospodarki.

Krzysztof Senger, członek Zarządu Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, dyrektor zarządzający BGK, wskazał na olbrzymi potencjał tego przedsięwzięcia. Trójmorze jest obecnie najszybciej rozwijającym się regionem na świecie. Swoją aktywność inwestycyjną Fundusz koncentruje na trzech obszarach: transport, infrastruktura transportowa i energetyczna.
Adam Gawęda, poseł na Sejm RP, omówił znaczenie umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa.
- Dysponując czasem do 2049 roku i środkami finansowym, płynącymi na ogromna skalę z funduszu odbudowy, możemy przeprowadzić w sposób odpowiedzialny proces transformacji energetycznej – powiedział poseł Gawęda.

Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu S.A., skupił się na problemach unijnego rynku stali. Jej produkcja w Unii Europejskiej wyniosła w ubiegłym roku około 150 mln ton, a w Chinach przekroczyła miliard. Zdaniem prezesa Heryszka, myśląc jedynie o czystej energii i redukcji emisji dwutlenku węgla umyka nam poważny problem słabnącej konkurencyjności unijnej gospodarki.

Wśród prelegentów był Adam Gorszanów, manager, ekspert ds. energetyczno-surowcowych, pomysłodawca powołania Agencji Modernizacji Śląska. Omówił problemy transformacyjne regionów górniczych na przykładzie niemieckiego Zagłębia Ruhry.

Sebastian Gola, prezes Tauron Wytwarzanie S.A., podkreślił, że pomimo rozwoju energetyki odnawialnej i technologii bardzo nisko emisyjnych nadal gwarancją, swego rodzaju energetycznym kręgosłupem, będą duże elektrownie opalane węglem kamiennym bądź to – w okresie przejściowym – gazem ziemnym.
O możliwości gospodarczego wykorzystania hałd, w tym budowy na ich terenie wielkich farm fotowoltaicznych, mówił Mariusz Wielkopolan, wiceprezes JSW Innowacje S.A.
 Aby osobiście wziąć udział w konferencji Śląski Ład, z Francji przyjechał Camille Veyres z Rady Naukowej organizacji Climate Realists. Mówił o sprawach, które dla bezkrytycznych zwolenników unijnej polityki klimatycznej, mogą się wydać kontrowersyjne. Jego zdaniem nie ma naukowych dowodów na to, że działalność człowieka odpowiada za efekt cieplarniany.
- Racjonalnie myślący ludzie muszą przeciwstawić się fanatyzmowi klimatycznemu, który nie jest oparty na nauce. Na skutek Zielonego Ładu Europa może stać się chińską kolonią – powiedział jeden z czołowych europejskich realistów klimatycznych.
- Dzięki konferencjom z cyklu Śląski Ład transformacja energetyczna staje się procesem bardziej zrozumiałym, a potrzeby naszego regionu są mocniej akcentowane i dostrzegane w Warszawie oraz Brukseli – podsumowuje europoseł Izabela Kloc.
tekst promocyjny


 
Reklama
REKLAMA
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA