Koniec utrapień kierowców zmierzających do północnych dzielnic Zabrza. Wiadukt u zbiegu ulic Hagera i Tarnopolskiej wreszcie jest przejezdny Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 15 sierpnia 2019 22:21

INWESTYCJE DROGOWE. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany moment końca utrapień zabrzańskich kierowców podróżujących ze śródmieścia w kierunku Mikulczyc, Grzybowic i Rokitnicy. Wczoraj – z dwumiesięcznym poślizgiem - do użytku oddano wyremontowany wiadukt w ciągu Drogi Krajowej 88, biegnący nad ulicą Hagera/Tarnopolską w Zabrzu. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 4,3 mln zł brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa. Tym samym odtąd ulica Hagera, po ponad dziesięciu miesiącach przerwy, ponownie jest już w pełni przejezdna.

Przebudowa wiaduktu to kolejna z wielu inwestycji infrastrukturalnych i drogowych przeprowadzanych w ostatnim czasie w Zabrzu. Niedawno oddano do użytku ul. Neptuna, a aktualnie trwa m.in. budowa ul. Jowisza, ul. Lawendowej i remont ul. Piłsudskiego.

Wiadukt nad ul. Hagera powstał w 1936 r. Przez okres prawie 80 lat istnienia i eksploatacji, oprócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem, nie były wykonywane żadne poważne prace remontowe związane z jego konstrukcją. Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej - jako administrator obiektu - zlecił wykonanie ekspertyzy pracowni projektowania i diagnostyki budowli inżynierskich Mostoprojekt Katowice. W ślad za ekspertyzą i jej zaleceniami, podjęto decyzję o zleceniu wykonania projektu przebudowy wiaduktu przez firmę Intrako z Laskowej.

Ostatecznie, w wyniku trzeciego przetargu pn: „Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 88 (nad ulicą Hagera) dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze”, który przeprowadzono 30 lipca 2018 r., wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczno -Handlowe FORMAT Andrzej Karapyta z Chrzanowa. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawował SMART-ENG Paweł Chwedyk z Gliwic.

Inwestycja przeprowadzona została w dwóch etapach. W pierwszym naprawiono betonowe podpory, naprawiono i rektyfikowano łożyska, naprawiono i wzmocniono belki skrajne, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne naprawionych i nowych elementów. Prace na tym etapie wykonane zostały z poziomu ul. Hagera. Protokół odbioru końcowego pierwszego etapu robót podpisano 30 listopada 2018 roku. Dla robót wykonywanych w ramach pierwszego etapu, Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 mln zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Etap drugi inwestycji to wykonanie m.in. przebudowy ścianek zaplecznych i górnych części skrzydeł, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wiadukcie i dojazdach do niego, przebudowa płyty pomostu, wykonanie nowej izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu, naprawa instalacji odwodnieniowej, wykonanie szczelnych przerw dylatacyjnych w nawierzchni, wykonanie krawężników na obiekcie, wykonanie bariero-poręczy sztywnych na krawędziach obiektu, wykonanie płyt przejściowych, naprawa stożków nasypu w rejonie skrzydeł.

- Termin realizacji drugiego etapu wyznaczono pierwotnie na 30 czerwca br. Jednak dopiero w miarę postępu prac odkrywano kolejne wyzwania techniczne. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie można było stwierdzić jednoznacznie stopnia degradacji wiaduktu. Wykonawca musiał zmierzyć się z licznymi, nieprzewidzianymi robotami, takimi jak: rozszerzenie zakresu wzmocnień elementów konstrukcji stalowej wiaduktu, konieczność całkowitej wymiany betonowej płyty pomostu, zwiększenie zakresu przebudowy nawierzchni i związane z tym zwiększenie ilości robót ziemnych oraz robót związanych z podbudową, czy też wykonanie powłoki antykorozyjnej na całości konstrukcji stalowej obiektu, a nie tylko na elementach zewnętrznych. Ze względu na te czynniki termin zakończenia drugiego etapu musiał zostać przedłużony do 15 sierpnia br. – wyjaśnia Danuta Bochyńska – Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Konieczność wykonania wszystkich dodatkowych robót pociągnął za sobą wzrost wartości całego zadania do kwoty 4,3 mln zł brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa.

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Futro i pończochy

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do końca 2019 roku


 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA