W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosujemy tylko na jedną osobę, w godz. 7 – 21 Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    sobota, 25 maja 2019 21:47

ELEKCJA EUROPEJSKA. W niedzielę (26 maja) także w Zabrzu trwać będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie zaplanowano od godz. 7. do 21. Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach zarejestrowała w okręgu wyborczym nr 11 (do którego należy Zabrze) siedem list z 70 kandydatami na euro-posłów do Parlamentu Europejskiego. Spośród zabrzan startuje w tej elekcji tylko jedna osoba.

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Postawienie większej ilości znaków spowoduje unieważnienie głosu.

 

Jak poinformował nas Dawid Wowra, rzecznik prasowy zabrzańskiego magistratu, na terenie gminy utworzono 90 obwodowych komisji wyborczych, w tym 77 obwodów stałych oraz 13 obwodów zamkniętych (mieszczących się w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i zakładzie karnym). Przy czym 39 lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć jednak tylko charakter techniczny. Przy czym takim pomocnikiem nie może być członek komisji ani mąż zaufania – zastrzega Wowra.

Jak dodaje, w dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali wyborczych w godz. 10 - 16. Wyborcy zainteresowani taką bezpłatną usługą proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 691 686 328.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą również głosować przez pełnomocnika. W Zabrzu wydano 38 pełnomocnictw i jest to już liczba zamknięta, gdyż termin ustanowienia pełnomocników upłynął 17 maja. Dodatkowo troje wyborców zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego.

Podkreślmy, że w lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a. Nakładki te będą tekturowe, aby zmniejszyć koszty i zapewnić je we wszystkich lokalach oznaczonych jako lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wyraźna zmiana na plus w porównaniu do wyborów samorządowych, kiedy to było zaledwie kilka sztuk nakładek, po które trzeba było jechać z dzielnic do centrum Zabrza i to dopiero w momencie, gdy osoba niewidoma już zgłosiła się do lokalu.

Tym razem do spisu zabrzańskich wyborców dopisano 147 osób, które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały). Nadto osobom wyjeżdżającym w dniu elekcji wydano 477 zaświadczeń o prawie do głosowania. Co więcej, 70 wyborców z Zabrza zdecydowało się głosować poza granicami kraju (m. in.: w Hiszpanii, we Francji, w Anglii, ale też i w Gruzji, Albanii i na Islandii, a nawet w Tajlandii).

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Futro i pończochy

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do końca 2019 roku


 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA