Tysiące nasadzeń. Park Poległych Bohaterów zyskuje nowe oblicze przyrodnicze Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 11 kwietnia 2019 18:10

W STRONĘ NATURY. Wraz z nastaniem wiosny gmina Zabrze przystąpiła do masowych wręcz nasadzeń roślinności w Parku Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela. Pojawiają się nie tylko nowe drzewa (86 sztuk) i krzewy (3668), ale także byliny (7395). Zgodnie ze zweryfikowanym kosztorysem, gmina do czerwca zamierza wydać na nową roślinność w tym miejscu 369,5 tysiąca złotych. Zresztą cały park zmieni się gruntownie, bo przewidziano również postawienie nowego oświetlenia, odnowienie muru, wytyczenie nowych ścieżek oraz odtworzenie dawnej fontanny. Wszystko to za ponad 1,8 mln złotych. 

Drzewa nasadzane w parku są zgodne gatunkowo, odmianowo i gabarytowo z drzewami ujętymi w Projekcie rewitalizacji Parku im. Poległych Bohaterów, który uwzględnia wytyczne i uwagi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach realizowanej umowy nasadzono już: trzy dęby szypułkowe, sześć grabów pospolitych, cztery klony jawor, klon jawor odmiana Leopoldii, trzy klony srebrzyste, aż czterdzieści cztery lipy holenderskie, pięć lip krymskich Euchlora, dziewięć lip szerokolistnych, sześć sosen czarnych, cztery tulipanowce amerykańskie oraz wierzbę białą.

Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 7.168.659 zł. na realizację projektu Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II. To właśnie w skład tego przedsięwzięcia wchodzi nasadzenie nowej zieleni w parku przy ul. Dubiela.

- Celem całego projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze 21 lokalizacji. Chodzi o podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla aktywności rekreacyjnej mieszkańców, przywrócenie właściwego funkcjonowania wszystkich wybranych terenów zieleni miejskiej tak, aby stały się pełnowartościową przestrzenią publiczną, miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów - podkreśla Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu. - Projekt wpisuje się w działania zmierzające do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Ten cel ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej), powstałych m.in. dzięki rewitalizacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka. Podejmowane działania doprowadzą do przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych terenów w 21 lokalizacjach Zabrza poprzez rekultywację i kompleksowe zagospodarowanie tych terenów, w szczególności nasadzenia roślin.

Powierzchnia terenu objętego całym projektem to 33,95 hektara, z tego 13,76 ha to nowe obszary zieleni miejskiej, które zostały oddane do użytku w wyniku realizacji projektu dotyczącego zieleni całkowicie zdegradowanej. Natomiast 14,06 ha to dwa popularne parki centrum miasta, wymagające natychmiastowej interwencji w celu zahamowania dewastacji i niszczeniu bioróżnorodności.

- Wprowadzone rozwiązania przyczynią się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, zmniejszenia stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych. Odpowiednie nasadzenia pozwolą na pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenia ich czystości, a także poprawy stateczności zboczy i skarp przyulicznych. Dzięki instalacji zielonych budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładanie łąk kwietnych zamiast trawników, projekt przyczynia się do zwiększenia ochrony przyrody na terenach zielonych Zabrze – podsumowuje Gruszka.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 15 z 11 kwietnia 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Zobacz także

» Geopark Przy Ujęciu

W STRONĘ NATURY. Na terenie dawnego wyrobiska w Grzybowicach zaplanowano ciekawą gminną inwestycję - geopark. Obecnie teren przylegający do ul. Przy Ujęciu w okolicach ulic generałów Ducha i Maczka to dziko porośnięte olbrzymie doły z...

» Zabrski miód. Proekologiczne akcje Miejskiego Ogrodu Botanicznego są także słodkie

W STRONĘ NATURY. Wkrótce, bo 6 października, Miejski Ogród Botaniczny zaprasza do siebie (Zabrze, ul. Piłsudskiego 60) na imprezę poświęconą zdrowiu i urodzie. W programie m.in. kiermasz zdrowej żywności, porady dotyczące diety oraz...

» Dofinansowanie do wzięcia. Trwa walka ze smogiem i niską emisją na Śląsku

W STRONĘ NATURY. - Ochrona środowiska, czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, otwierając konferencję dla samorządowców naszego województwa...

» Powietrze w Zabrzu: raz lepsze, częściej gorsze czyli co czują czujniki?

W STRONĘ NATURY. Zabrze jest jednym z miast o najgorszym powietrzu i to nie tylko w skali kraju, ale i całego kontynentu. Przypomnijmy, iż według najnowszego (ubiegłorocznego) raportu Światowej Organizacji Zdrowia wskazującego pięćdziesiąt...

» Piesiolandia na Helence

W STRONĘ NATURY. Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zabrze-Helenka, ul. Jordana 52) – w nawiązaniu do obchodzonego właśnie miesiąca dobroci dla zwierząt oraz do dnia kundelka (25 października) – zorganizowała dla...
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Futro i pończochy

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do końca 2019 roku


 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA