W sobotę zainauguruje w Zabrzu działalność Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    piątek, 22 marca 2019 20:58

EDUKACJA. To już jutro – w sobotę 23 marca zainauguruje działalność w naszym mieście Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zajęcia odbywać się będą w soboty w budynku Wyższej Szkoły Technicznej mieszczącym się w Parku Hutniczym 3-5 w Zabrzu.
Na realizację tego zadania Urząd Miejski w Zabrzu oraz WST pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Studentami będą dzieci i młodzież, mieszkańcy Zabrza, w wieku 7-17 lat. W zajęciach będą mogli uczestniczyć także rodzicie, którzy chcą włączyć się w proces rozwoju kompetencji swoich dzieci.

W ramach Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST organizowane będą zajęcia w różnych grupach wiekowych. Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski (każdy moduł trwa 30 godzin). Z kolei dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę (każdy moduł trwa 40 godzin). Zajęcia skupiają się na rozwijaniu trzech rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Ponadto studenci wyjadą na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

- Inwestowanie w młodego człowieka jest najlepszą inwestycją. Dlatego wśród wielu inicjatyw edukacyjnych pozyskaliśmy dotację, aby stworzyć uniwersytet dedykowany dzieciom i młodzieży - podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - To będzie doskonała okazja dla młodych ludzi, aby rozwijać pasję i talenty, integrować się z rówieśnikami i poczuć klimat panujący na uczelni.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Bajkowe ilustracje

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do 24 marca
Więcej …
 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA