Oświadczenie Polimeksu-Mostostal w sprawie zerwania umowy na budowę stadionu Górnika Zabrze Email
Wpisany przez Paweł Franzke napisz do autora    wtorek, 26 listopada 2013 17:59

polimexm logoINWESTYCJE. Spółka Stadion w Zabrzu zerwała umowę z wykonawcą budowy zabrzańskiego obiektu. Wykonawca odpowiedział poniższym oświadczeniem, w którym opóźnienia zrzuca... na inwestora, który zmieniał koncepcje i zatrzymywał budowę oraz nieścisłości w projekcie.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2013 roku otrzymała od spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane polegające na zrealizowaniu zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu – Etap I” nr 2011/99 z dnia 24 sierpnia 2011 roku („Umowa”) wraz z wezwaniem do zapłaty. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

Jako przyczynę odstąpienia Zamawiający wskazał m.in. zawinione opóźnienia Spółki. Zamawiający wezwał również Spółkę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. kwoty 18.504.557,40 złotych.

W odniesieniu do powyższego odstąpienia przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do realizacji Umowy, Zarząd informuje, że Spółka wielokrotnie oraz na bieżąco informowała Zamawiającego o brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczącej sieci zewnętrznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z harmonogramem. Spółka przekazała również uwagi Zamawiającemu do (i) dokumentacji projektowej w zakresie sieci zewnętrznych, (ii) rozwiązań zawartych w projekcie instalacji oddymiania garażu oraz w (iii) zakresie zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych, które według Spółki były niezgodne z aprobatami technicznymi i uniemożliwiały wykonanie kanałów zgodnie z Umową.

Spółka przekazała również uwagi do rozwiązań zawartych w projekcie drogowym w konsekwencji których Zamawiający zmienił projekt drogowy określony w Umowie, zwracała również uwagę na problemy komunikacyjne oraz zwłokę w kontakcie z inżynierem Umowy oraz Zamawiającym w zakresie akceptacji wniosków materiałowych oraz projektów warsztatowych.

Zamawiający wstrzymał również prace na poziomie +2, co częściowo uniemożliwiło pracę Spółce, a także złożył wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach o odstępstwo od przepisów techniczno – budowalnych, co również doprowadziło do wstrzymania prac w zakresie złożonego wniosku.

Spółka nie wykonała również całego zakresu robót dotyczących instalacji CO z uwagi na wstrzymania takich prac przez Zamawiającego.

W ocenie Spółki, Zamawiający nie ma podstaw do odstąpienia od Umowy. Spółka będzie obecnie analizować zaistniałą sytuację od strony formalnoprawnej i w efekcie podejmie stosowne działania.

 
Zobacz także

» [ZDJĘCIA] Ulica Piłsudskiego: można jechać w tę i we w tę!

 INWESTYCJE. Dzisiaj oddano oficjalnie do użytku remontowaną od marca ulicę Piłsudskiego. Droga jest już przejezdna w obu kierunkach. W ramach pierwszego z trzech etapów inwestycji zastąpiono nierówną i wyboistą kostkę brukową...

» Dziennikarz GŁOSu po raz trzeci z rzędu wygrał w sądzie z gminną spółką Stadion, blokującą informację publiczną. Czy dowiemy się w końcu ile kosztuje utworzenie stanowiska dyrektorskiego dla Jana Szołtyska?

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Dziennikarz GŁOSu już po raz trzeci z rzędu wygrał w sądowej batalii na paragrafy z prezesem gminnej spółki Stadion Tadeuszem Dębickim, który od kilku już lat blokuje ujawnienie informacji o tym, ile kosztowało...

» Wojewoda uznał, iż miejski stadion… nie należy do miasta, więc radny uratował mandat

POLITYKA LOKALNA. Po blisko 10-miesięcznym procedowaniu i analizowaniu zapadła w końcu ostateczna decyzja w sprawie mandatu radnego Rady Miasta w Zabrzu Damiana Trześniewskiego (Skuteczni dla Zabrza). Nadzór prawny wojewody śląskiego...

» Arena Zabrze nominowana

KONKURS. Arena Zabrze otrzymała nominację do tytułu Property Designa Awards 2017 w kategorii „Bryła: Obiekty publiczne”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inwestycji komercyjnych i publicznych otwartych/ukończonych w Polsce w...

» Pędzą na rolkach w podziemiach stadionu

REKREACJA. W niedzielę, 5 lutego na Arenie Zabrze ruszył cykl imprez rekreacyjno-sportowych związanych z jazdą na rolkach. Bezpłatne warsztaty rolkowe prowadzone są przez profesjonalnego instruktora - Julię Grzegorzak. Zajęcia odbywają się...
Reklama
REKLAMA
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA