Projekt do publicznego wglądu Email
Wpisany przez Głos Zabrza napisz do autora    środa, 16 lutego 2011 22:34

Do 25 marca w Zespole Planowania Przestrzennego przy ul. Piastowskiej 11 (pok. nr 1-3, 1 piętro) w godzinach od 9 do 15, a w dniach 25 lutego oraz 4 i 11 marca w godzinach od 9 do 17 można obejrzeć projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zabrze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku włącznie. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7 (sala nr: 207, 2 piętro) o godzinie 13.00.

 

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA