Podpisano wartą 9 mln zł umowę na budowę trzeciej części nitki ciepłowniczej: tym razem w Rokitnicy Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    piątek, 19 lutego 2021 23:43

INWESTYCJE. Blisko trzy kilometry sieci ciepłowniczej zostaną wybudowane w zabrzańskiej dzielnicy Rokitnica. To trzecie zadanie realizowane w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu mieszkańcy dwóch północnych dzielnic miasta (Rokitnica i Helenka) zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego. Umowa podpisana w czwartek w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza dotyczy zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w podziale na etapy: etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”. Trasa nowej sieci o długości 2670 mb. przebiegać będzie przez teren całej dzielnicy. Wartość zadania to blisko 9 mln zł, z czego ponad połowę kwoty stanowi pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich (4,5 mln zł).

Podpisy na umowie w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik złożyli: Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz reprezentujący konsorcjum trzech firm – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” (lider), B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje oraz Heatco.

- Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale domowe paleniska węglowe. Dlatego podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich latach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dzisiaj umowa, to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do ekologicznego ciepła systemowego oraz zmniejszenia niskiej emisji – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W ubiegłym roku ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Dzięki inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.
W ramach tej samej inwestycji, 4 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jego wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł. Umowę na drugie zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” podpisano 17 listopada 2020 r. Jego wartość wyniosła ponad 13 mln.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA