Prezydent Zabrza wręczyła stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom miasta Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    środa, 27 listopada 2019 14:20

EDUKACJA. W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza zorganizowana została wczoraj uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Zabrzu. To specjalne wyróżnienie i docenienie przekazała młodzieży osobiście Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. W spotkaniu uczestniczyli również: Łucja Chrzęstek-Bar - przewodnicząca Rady Miasta Zabrze, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Sebastian Markisch, naczelnik Wydziału Oświaty UM Zabrze Ewa Wolnica, dyrektorzy szkół oraz stypendyści i ich rodzice.

Z pośród wniosków, które wpłynęły w roku szkolnym 2019/2020, stypendialna komisja rekomendacyjna wyłoniła jedenastu kandydatów do stypendium. Uczniowie ci wykazali się największymi osiągnięciami. Były to konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty, jak również ogólnopolskie konkursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, 19 stycznia 2015 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze”. Zgodnie z w/w uchwałą stypendium mogą otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami, laureatami, finalistami konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych; olimpiad ogólnopolskich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów mogą zgłaszać dyrektorzy lub nauczyciele szkół, rodzice lub opiekunowie prawni oraz pełnoletni uczniowie.

 
 

FACEBOOK

 

    DO wynajęcia kawalerka    

w Centrum miasta,

na drugim piętrze,

w kamienicy.

Tel. 509556863

 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA