Nowocześnie i ekologicznie. Dobiega powoli końca przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach warta 28 mln złotych Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    poniedziałek, 12 sierpnia 2019 20:11

INWESTYCJE. Coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Zabrzu - Mikulczycach. Obiekt całkowicie zmienia swoje oblicze. Realizacja wartego ok. 28 mln zł projektu w połowie została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja objęła przebudowę części obiektów i budowę nowych. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupiło również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do przewozu nieczystości płynnych. Pojazd kosztował 1,7 mln zł, a jego zakup w 85. procentach został dofinansowany z funduszy unijnych. Zaawansowanie projektu sięga obecnie ok. 90 proc. Prace mają się zakończyć jesienią.

W ramach projektu przebudowane zostały pompownie ścieków, budynki krat i stacji zlewnej, reaktor biologiczny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, pompownia odcieków, stacja dmuchaw, stacja transformatorowa, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych oraz stacja dawkowania i magazyn reagentów. Pomniejszono istniejące reaktory biologiczne oraz rozebrano starą pompownię wody technologicznej.

Wśród nowo wybudowanych obiektów znalazł się m.in. piaskownik, koryto pomiarowe, stacja odbioru i separacji piasku, zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu, biofiltry, pompownia wody technologicznej i zbiorniki retencyjne zaadaptowane z osadników wtórnych. Na terenie oczyszczalni położone zostały nowe rurociągi technologiczne, wentylacyjne oraz kable zasilające.

- Z determinacją pozyskujemy środki na ten jakże ważny dla naszych mieszkańców cel – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności Zabrza zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w naszym mieście.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA