Czy radni zgodzą się na kredyt? Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    poniedziałek, 13 listopada 2017 13:00

SESJA RADY. Dzisiaj (13 listopada), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14. Radnym zostanie przedłożonych 64 projektów uchwał. Do najważniejszych należeć będzie zaciągnięce kredytu w wysokości 330.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Szeroko o tym na co maja pójść pieniądze oraz, w jaki sposób kredyt pozwoli na pozyskanie olbrzymiej dodatkowej kasy z Unii Europejskiej piszemy szeroko w drukowanej wersji tygodnika.


Radni ponadto zajmą  się sprawami zmianami budżetu miasta Zabrze na 2017 rok, zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031, określeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2018 rok, zmianami uchwały z 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze, oraz sprawami oświatowymi.
6

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA