Meldunkowe bezprawie - w newralgicznym referacie Urzędu Miejskiego kontrola służb wojewody wykazała liczne nieprawidłowości Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    niedziela, 05 lutego 2017 12:50

KONTROLE. Dużą skalę niewiarygodnych momentami nieprawidłowości dotyczących procedur meldunkowych stosowanych w wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu wykazała kontrola przeprowadzona przez inspektorów wojewody śląskiego. Z ich 9-stronicowego sprawozdania wynika, że zabrzańscy urzędnicy swobodnie i wybiórczo stosowali obowiązujące ich prawo. Między innymi prowadzono procedurę o wymeldowanie mieszkańców na wniosek podmiotów, które nie były w ogóle stroną postępowania. Bywało też, że o planowanych wizjach lokalnych strony informowane były zbyt późno, a czasem… po ich przeprowadzeniu. Szczytem niekompetencji było zaś prowadzenie postępowań o wymeldowanie osób, które same to wcześniej uczyniły. Takich „kwiatków” było znacznie więcej.

 

W efekcie służby kontrolne wojewody śląskiego wprost oceniły negatywnie realizację przez prezydent Zabrza owego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. A podkreślmy, że przeprowadzona kontrola miała wyłącznie charakter wyrywkowy i objęła swym zasięgiem zaledwie 5 procent spraw, które były prowadzone w tym czasie. Jednakże mimo tak krytycznej oceny, wobec naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Henryka Michalskiego nie wyciągnięto konsekwencji służbowych.

 

 

 

O SZCZEGÓŁOWYCH USTALENIACH KONTROLNYCH PISZEMY W OBSZERNYM ARTYKULE W TRADYCYJNYM WYDANIU GŁOSU, DOSTĘPNYM WE WSZYSTKICH KIOSKACH I SALONACH PRASOWYCH. ZAPRASZAMY DO LEKTURY

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Malarstwo niecodzienne

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do czerwca


Więcej …
 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK