Zadbaj o wodomierz już teraz Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    wtorek, 27 października 2020 13:08

KOMUNIKAT. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. uprzejmie przypomina, iż w okresie zimowym do obowiązków właścicieli i administratorów budynków oraz pozostałych użytkowników, należy zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem. Zabezpieczyć należy wodomierze, a także pomieszczenia i studzienki, w których są one zabudowane. Zaizolować i ocieplić należy przewody przed i za wodomierzem, gdzie temperatura w okresie zimowym spada poniżej 0 ºC.


 
Informujemy, że właściciele i administratorzy budynków oraz pozostali użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, za szkody wynikające z niezabezpieczenia naszych urządzeń wodociągowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471) oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA