Bezpieczeństwo dostaw wysokojakościowej i zdrowej wody to domena zabrzańskich wodociągów Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    czwartek, 06 września 2018 12:00

WYSOKA JAKOŚĆ ZA DOBRA CENĘ. Zdrowa woda, dostarczana w nowoczesny sposób to efekt jaki dało długofalowe myślenie o nowym systemie produkcji i dostarczania wody w Zabrzu. Dzięki trwającym wiele lat inwestycjom prowadzonym wspólnie z gminą, mieszkańcy Zabrza nie martwią się ani o jakość wody, ani o jej dostawy. Czas usuwania awarii także skrócił się do minimum.- W ostatnich 10-ciu latach przeznaczyliśmy ponad 550 mln zł, dodatkowo obok wydatków gminy, na inwestycje w zabrzańską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Stworzyliśmy nowoczesny system wodociągów i kanalizacji dzięki któremu dostarczamy zdrową wodę wysokiej jakości - mówi prezes ZPWiK, Piotr Niemiec. Dlaczego inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowejw Zabrzu były tak bardzo potrzebne? – Sieć była stara i zniszczona co skutkowało problemami z dostawą wody i stratami z powodu jej wycieków - podkreśla dyrektor ds. technicznych ZPWiK, Damian Pieter.


Zmiany prawne

Dodatkowym powodem przemawiającym za uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej były uwarunkowania prawne, jakie zaczęły obowiązywać w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zabrzańskie inwestycje robią wrażenie. To przede wszystkim zrealizowany wspólnie z gminą, jeden z największych w kraju projekt o nazwie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Inwestycja kosztowała  prawie 800 mln, a w 30 proc. współfinansowano ją właśnie ze środków unijnych. Aby otrzymać dotację ZPWiK musiało przeprowadzić prace
w określonym czasie. Terminów udało się dotrzymać. Powstały setki kilometrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowano też
i wykonano hermetyzację oczyszczalni ścieków oraz zbudowano nowe przepompownie ścieków sanitarnych.

W zabrzańskiej ekologicznej sieci

- Teraz Zabrze jest skanalizowane w 99 proc. Każdy zainteresowany ma więc możliwość przyłączenia się do sieci. – To komfort dla mieszkańców. Mając tak mocno rozwinięty system przyciągamy przedsiębiorców, którzy w innych miastach nie mogą liczyć na takie warunki – mówi prezes ZPWiK. Rozrastająca się specjalna strefa ekonomiczna to nowe miejsca pracy, co powoduje rozwój miasta. Mamy też spory wkład w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Kolejne przedsięwzięcia są przed nami. Musimy zrealizować 3-letni plan inwestycyjny zatwierdzony przez radnych. Jednym ze źródeł finansowania jest również zysk, jaki ma ZPWiK.  Dbając o interesy odbiorców spółka zakłada jedynie 0,5 proc. marży do ceny wody i ścieków. Obecnie najpilniejszym realizowanym zadaniem jest przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce, gdyż zgodnie z dyrektywą unijną musi ona spełniać takie same wymogi, jak znacznie większa oczyszczalnia ścieków w Maciejowie. Koszt przebudowy to ok. 17 mln zł.
 Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce to koszt. ok. 17 mln zł

Cena i jakość

Prezes Piotr Niemiec podkreśla, że choć inwestycje są wielkie, to prowadzone rozsądnie: - Nie przesadzamy z nimi, a chcąc zmniejszyć wpływ przedsięwzięć na taryfę, sięgamy po środki zewnętrzne z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Niestety stale rosną niezależne od nas koszty, takie jak cena energii elektrycznej czy gazu, które też są podstawą obliczenia taryfy. Są też podatki czy opłaty wodne. Poza inwestycjami na wysokość nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wpływ mają właśnie takie koszty. Aby realizować nasze inwestycje zmuszeni byliśmy zaciągnąć kredyty na własny wkład finansowy, który jest wymagany przy ubieganiu się o dotacje unijne, ale dzięki temu wszystkiemu stworzyliśmy coś bardzo ważnego dla miasta - mówi Dyrektor ds. Ekonomicznych ZPWiK, Marcin Radoń.

Wody Polskie na straży cen

- Dokument uzasadniający nowe taryfy opracowało ZPWiK. Jego zatwierdzeniem nie zajmowała się już Rada Miejska, lecz nowy podmiot Wody Polskie. – Co do naszej taryfy i składających się na nią wyliczeń specjaliści z Wód Polskich nie mieli żadnych uwag. Zaakceptowali też uzasadnienie do podwyższenia cen. Do wniosku musieliśmy dołączyć wyniki finansowe za ostatnie 3 lata, badano nasze wydatki
i plan rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2020. Wody Polskie mają za zadanie przede wszystkim kontrolować zasadność cen. W przypadku naszych stawek nie było najmniejszych zastrzeżeń. Zapewniam, że podwyżki są minimalne biorąc pod uwagę jak znakomicie poprawiła się infrastruktura wodna i kanalizacyjna oraz jakość wody. Dla ludzi najważniejsze jest bezpieczeństwo związane z wodą, a dla nas to jest priorytet– podsumowuje prezes ZPWiK.

     Zabrze mimo jednych z największych inwestycji w Polsce  wcale nie ma najwyższych cen.  Jeden z portali internetowych opublikował ranking 30 największych pod kątem liczby mieszkańców miast Polski, z którego wynikało, że Zabrze jest na drugim miejscu na Śląsku, po Dąbrowie Górniczej, pod względem wysokości ceny za wodę i ścieki. Takie zestawienie jest krzywdzące, bo zawiera tylko wycinek miast i ostatecznie przedstawia wnioski, które nie uwzględniają wszystkich podmiotów. Poza tym, takie zestawienie nie oddaje tego co najważniejsze, tj. wielkości nakładów inwestycyjnych, jakie dane miasto zapewnia by osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw wody oraz ekologii. Uczciwym byłoby pokazanie, ile się wydaje na bezpieczeństwo dostaw i jakość wody, wtedy bylibyśmy na pierwszym miejscu - co najmniej na Śląsku. Mnie osobiście najbardziej cieszy, że wpisuje się to w realizację strategii rozwoju miasta i jest to efektem ciężkiej pracy całego zespołu. To nasz wspólny sukces - mówi prezes ZPWiK, Piotr Niemiec.

     Przeprowadzona w Zabrzu kompleksowa modernizacja wodociągów i kanalizacji stanowiła ogromne wyzwanie. Dzięki tej inwestycji sieć działa właściwie, spełnione są normy ekologiczne, a nawierzchnie ulic i chodników zostały gruntownie odnowione. Dbamy bowiem o podniesienie jakości usług publicznych, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza


Ważne dla mieszkańców Zabrza inwestycje, zrealizowane w ostatnich latach poza projektem unijnym:

- nowe sieci o łącznej długości ok. 70 km

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody LEŚNA w Mikulczycach

- hermetyzacja przepompowni ścieków Jagodowa na Osiedlu Janek
- budowa przepompowni wody JAN
- przebudowa przepompowni ścieków Maciejów
- remonty hydroforni Barbara, Sobieski, Helenka i Kopernik.

(tekst sponsorowany)

Na zdjęciu: Przepompownia ścieków Jagodowa na Osiedlu Janek po hermetyzacji
 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA