Czasowe utrudnienia, komfort na lata Email
Wpisany przez Paweł Franzke napisz do autora    czwartek, 09 stycznia 2014 12:57

Biskupice kanalizacja 26PROMOCJA. Przebudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nieuchronnie związana jest z czasowymi uciążliwościami. Dlatego bardzo istotne jest, by mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat przebiegu robót w ich dzielnicach i pamiętali, że w każdej chwili mogą przekazywać swoje uwagi kierownikowi budowy lub Jednostce Realizującej Projekt.

- Oczywiście, na tym etapie inwestycji nie można zmienić najważniejszych założeń, choćby przebiegu kolektorów głównych. Można jednak konsultować drobne zmiany, takie jak na przykład lokalizacja studzienki – zwraca uwagę Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Stałym elementem prowadzonej inwestycji są spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele JRP i wykonawców przekazują szczegółowe informacje na temat przebiegu robót w poszczególnych dzielnicach. Do tej pory takich spotkań było siedemnaście. Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na utrudnienia w ruchu, blokujący przejazd sprzęt wykonawców, błoto i składowane w różnych miejscach materiały budowlane.

- Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia dotykają mieszkańców dużej części Zabrza. Towarzyszą temu kurz lub błoto, hałas spowodowany przez pracujący ciężki sprzęt. Mieszkańcy mają utrudniony dojazd i dojście do posesji i chociaż wykonawca podejmuje różne działania, by zmniejszyć te uciążliwości, to, niestety, niemożliwe jest ich całkowite wyeliminowanie. Mamy nadzieję, że możliwość korzystania z nowej lub zmodernizowanej sieci, a także nowe drogi, wynagrodzą te trudności. Doceniamy cierpliwość i wyrozumiałość – podkreśla Danuta Bochyńska-Podloch. Warto jednak pamiętać, że istnieją narzędzia mające na celu minimalizowanie utrudnień. Obowiązkiem wykonawców jest uzgadnianie na bieżąco planowanych robót z właścicielami posesji tak, aby uciążliwości były jak najmniejsze. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich działań, by zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Bardzo ważną informacją dla właścicieli posesji jest to, że demontowane na czas robót podjazdy, chodniki, kostki itp. będą przebudowywane lub przywracane do stanu sprzed budowy. Po zakończeniu robót na posesjach i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego wykonawca przedstawi każdemu właścicielowi posesji do podpisania oświadczenie o braku uwag do wykonanych prac. Dopiero wtedy może zakończyć roboty.

- Nie oznacza to oczywiście, że po podpisaniu oświadczenia nie możemy już żądać naprawy. Takie inwestycje mają czas na zgłaszanie wad i usterek oraz okres rękojmi za wady. Gdyby okazało się, że gdzieś zapada się miejsce wykopu czy wystąpiły inne problemy, należy to zgłosić do JRP. Wykonawcę obowiązuje roczny okres zgłaszania wad i dopiero po nim rozpocznie bieg trzyletni okres rękojmi za wady – tłumaczy Danuta Bochyńska-Podloch. Razem to aż cztery lata.

Kolejną istotną kwestią jest to, że projekt budowy kanalizacji obejmuje wykonanie sieci wraz z przyłączami. W przypadku, kiedy budynek nie był wcześniej podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, podłączenie mieszkaniec musi wykonać na własny koszt. Informacja ta dotyczy mieszkańców osiedla Wyzwolenia oraz części dzielnicy Pawłów. Mieszkańcy, którzy do tej pory byli podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej, zostaną przełączeni w ramach projektu.

 

Mieszkańcy pytają. JRP odpowiada.

Joanna Mielcarska

Joanna Mielcarska- Dlaczego obok naszych domów są wykopy, w których od pewnego czasu nic się nie dzieje?

- Podczas prowadzenia robót ziemnych często pojawiającym się problemem są kolizje z nieuwidocznionym na mapach podziemnym uzbrojeniem terenu. Po napotkaniu na przeszkodę na bieżąco, z udziałem projektantów sprawujących nadzory autorskie, prowadzone są działania mające na celu szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów. Niestety, czas płynie, a ustalenie właściciela niezinwentaryzowanego uzbrojenia jest zwykle procesem długotrwałym.

- Dlaczego podczas prowadzonych robót, na przykład na osiedlu Borsiga w Biskupicach, zdarzają się uciążliwości związane z okresowymi brakami wody?

- Awarie te nie są powodowane uszkodzeniami istniejącej sieci wodociągowej przez niefrasobliwość wykonawców robót lecz jej złym stanem technicznym. Rury są w znacznym stopniu skorodowane i ulegają samoistnemu rozszczelnieniu, co powoduje konieczność zlokalizowania awarii i jej usunięcia, najczęściej poprzez wymianę odcinka rurociągu. Powoduje to konieczność zamknięcia wody, co z kolei powoduje przerwy w jej dostawie. Uciążliwości te znikną po wykonaniu nowej sieci wodociągowej i przełączeniu budynków do tej sieci.

- Dlaczego prace w dzielnicy Pawłów postępują tak wolno?

- Ze względu na występowanie osiadań terenu, spowodowanych eksploatacją górniczą na terenie dzielnicy, pojawiła się konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Kolejnym problemem była konieczność wymiany gruntu oraz wzmocnienia podłoża pod drogi poprzez wbudowanie kruszywa w celu osiągnięcia wymaganej przepisami nośności podłoża.

 
Zobacz także

» [ZDJĘCIA] Ulica Piłsudskiego: można jechać w tę i we w tę!

 INWESTYCJE. Dzisiaj oddano oficjalnie do użytku remontowaną od marca ulicę Piłsudskiego. Droga jest już przejezdna w obu kierunkach. W ramach pierwszego z trzech etapów inwestycji zastąpiono nierówną i wyboistą kostkę brukową...

» W Mikulczycach powstaje nowa ścieżka rowerowa

MIKULCZYCE. Dobiega końca budowa nowej ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu jednej z ważniejszych ulic miasta - Brygadzistów w Zabrzu-Mikulczycach (nieopodal Poczty Polskiej). To kolejny etap tworzenia trasy rowerowej łączącej...

» Modernizacja kończyckiego domu kultury ku końcowi. Jutro otwarcie

KOŃCZYCE. Dobiegły prace termomodernizacyjne i remontowe w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Kończycach. Za nieco ponad 580 tysięcy obiekt został ocieplony, okna i drzwi zostały wymienione, a centralne ogrzewanie - zmodernizowane....

» Po publikacji raportu NIK i artykule GŁOSu dwóch radnych dzielnicowych zawiadomiło organy śledcze

KONTROWERSJE. Jest ciąg dalszy stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli przy budowie stadionu Górnika w Zabrzu. W ślad za Raportem NIK przedstawiciele stowarzyszenia Lepsze Zabrze (w tym członek Rady Dzielnicy Centrum Południe – na...

» Prace przy torowiskach wreszcie ruszyły pełną parą. Czy ekipy budowlane rzeczywiście zdążą z inwestycja do końca listopada?

INWESTYCJE. Wciąż nie jest jasne, kiedy definitywnie zakończą się prace i utrudnienia drogowe związane z remontem torowisk tramwajowych w śródmieściu Zabrza. O pierwotnym terminie 30 września nikt już dawno nie pamięta, zaś nowe...
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA