KORONAWIRUS

koronawirus
Czas ucieka. Ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie ekologicznego ogrzewania Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 14 października 2021 16:49

 

Do końca zbliża się termin przyjmowania wniosków w kolejnym, pewnie nie ostatnim, programie, którego stawką jest gotówkowe wsparcie - w formie grantu - przedsięwzięć ograniczających niską emisję w naszych domach. O pieniądze z projektu Dbaj o powietrze 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Zabrzu można się starać jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku (18 października)! Przypomnijmy, iż projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod warunkiem uzyskania przez miasto Zabrze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wnioski w formie deklaracji udziału w projekcie składać mogą osoby fizyczne będące (współ)właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Zabrzu. Na co będą mogły otrzymać pieniądze? Otóż na wszelkie przedsięwzięcia niskoemisyjne, których efektem będzie wymiana urządzeń lub systemów ogrzewających budynki, tudzież urządzeń lub systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową, nie spełniających obecnie standardów niskoemisyjnych (tj. źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3, 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzenia bezklasowe). Dofinansowaniem objęte mogą zostać wymiany owych źródeł ciepła na takie, które spełniają standardy niskoemisyjne (urządzenia na paliwa stałe muszą być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego) lub przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej czy gazowej. Na te cele można uzyskać maksymalnie 85 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, acz nie więcej niż 20 tys. złotych. Dofinansowanie uwzględnia wydatki poniesione na wymianę starych źródeł ciepła od 1 stycznia tego roku.

Więcej informacji o akcji można wciąż uzyskiwać: telefonicznie (32 37-33-354, 505-457-236), osobiście (w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w M1 przy ul. Szkubacza 1) i za pośrednictwem internetu (www.miastozabrze.pl, następnie dla mieszkańców – ekologia – dofinansowanie). Deklaracje udziału w programie składa się pisemnie – zaklejoną kopertę z wnioskiem, opatrzoną hasłem Dbaj o powietrze 2.0, należy wrzucić do specjalnej urny w budynkach Urzędu Miejskiego (ul. Wolności 286 lub ul. Powstańców Śl. 5-7), oddać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym M1 lub po prostu przesyłać pocztą (adres: Urząd Miejski, wydział ekologii, 41–800 Zabrze, ul. Wolności 286), bo za datę wpłynięcia wniosku uważa się tę ze stempla pocztowego. Przypominamy: jest na to czas do 18 października! 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 41 z 14 października 2021 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Reklama
REKLAMA
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA