Teatr Nowy: finisz remontu! Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    sobota, 16 stycznia 2021 19:24

 

Dobiega końca kompleksowy remont Teatru Nowego w Zabrzu, który rozpoczął się - jak ten czas leci - latem ubiegłego roku. W jego ramach dobudowano od strony północnej pomieszczenia techniczne, usprawniono komunikację pomiędzy pomieszczeniami technicznymi, przygotowaniem dekoracji, stworzono nową przestrzeń na garderoby dla aktorów, charakteryzatornię oraz pomieszczenia socjalne. Poprawiono też drogi ewakuacyjne z balkonu teatru, zamontowano nowe instalacje bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zmodernizowano balkon na widowni (nowy podest, wykładzina, fotele, balustrady). Wszystkie prace w obiekcie oczywiście nadzorował wojewódzki konserwator zabytków. Na froncie robót pozostało już wykonanie kosmetycznych poprawek oraz malowanie w części zabytkowej teatru - prace całkowicie powinny się zakończyć na przełomie stycznia i lutego!

"Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” była możliwa m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu, które wyniosło ponad 5,3 mln zł.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA