Jubileuszowe, barwne wydanie Kronik Miasta Zabrze Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    wtorek, 21 lipca 2020 20:03

PUBLIKACJE. Ukazał się właśnie na zabrzańskim rynku wydawniczym kolejny numer rocznika Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Kroniki Miasta Zabrza”. W 10. już numerze znalazły się publikacje przedstawiające zagadnienia związane z historią naszego miasta i regionu, jak również przybliżające działalność zabrzańskiego muzeum.

Najnowszy tom rocznika to m. in. materiały prezentowane podczas konferencji naukowej „Zabrze – oświata, wychowanie, szkolnictwo wyższe”. „Kroniki” przypominają sukcesy i dokonania zabrzańskich placówek oświatowych i pedagogów w nich pracujących.

Natomiast za sprawą materiałów z konferencji naukowej „Sacrum w przestrzeni miasta” w roczniku opisano miejscowe obiekty sakralne i związane z nimi postacie, podkreślając, jak świątynie różnych wyznań skupiały lokalne społeczności, pełniąc rolę ośrodków życia duchowego, społecznego i kulturowego.

W numerze znalazły się artykuły przedstawiające ważne postaci duchownych, rabinów czy pastorów, ale również opisano sakralne budowle: jak np. kościół św. Józefa w publikacji prof. Irmy Koziny, czy witraże zabrzańskich kościołów, pieczołowicie opisane przez historyka sztuki Irenę Kontny. Dzięki tym wspaniałym zabytkom, stanowiącym dziś bezcenne dziedzictwo kultury materialnej, muzealny rocznik po raz pierwszy zyskał wkładkę z barwnymi fotografiami.

Publikacja zawiera również artykuły autorów prezentujących różne dziedziny kultury i nauki. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Rocznik do nabycia w Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz w Galerii Muzeum Café Silesia.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA