Precz z azbestem! Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 17 stycznia 2019 23:50

W STRONĘ NATURY. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten materiał. Na akcji mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Łączne dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji może wynosić do 100 procent kosztów kwalifikowanych zadania, które może objąć: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia, a prace należy wykonać do końca września tego roku. 

Czym jest azbest? To materiał złożony z grup mineralnych mających postać włókien krzemianowych. Był swego czasu bardzo popularny w budownictwie (np. wchodził w skład eternitu, stosowanego do pokryć dachowych) ze względu na ogniotrwałość i zalety izolacyne, jak i niską cenę. Z czasem okazało się, że to materiał bardzo groźny dla zdrowia: jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej (w tym międzybłoniaka) oraz nowotworów (raka oskrzela, jajnika, nerki i krtani).

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 3, z 17 stycznia 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Bajkowe ilustracje

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do 24 marca
Więcej …
 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA