Zmiany klimatu – jaki jest plan? Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 17 stycznia 2019 22:51

W STRONĘ NATURY. Jako jedno z czterdziestu czterech polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, Zabrze było uczestnikiem projektu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu. 9 stycznia w Warszawie, podczas konferencji zorganizowanej przez ministerstwo środowiska, podsumowano ten ważny dla środowiska naturalnego i mieszkańców projekt. W konferencji uczestniczył prezydent RP - Andrzej Duda oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zabrze na tym spotkaniu reprezentowała zaś zastępca prezydenta miasta - Katarzyna Dzióba. Podczas zebrania zaprezentowano zbiorcze wyniki wykonanych wcześniej analiz.

Wśród partnerów akcji, prócz Zabrza (na starcie projektu zadeklarowało liczbę 175.882 mieszkańców) i Rudy Śląskiej (139.412 osób), było jeszcze piętnaście innych miast naszego województwa, w tym m.in.: Katowice (299.012), Częstochowa (227.270), Sosnowiec (206.516), Gliwice (182.969), Bielsko-Biała (172.407), Bytom (170.059), Rybnik (139.540), Tychy (128.415), Dąbrowa Górnicza (122.451) czy Chorzów (109.541). Celem projektu była ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z w sumie 44 polskich miast i zaplanowanie działań adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń wraz ze wskazaniem ich źródła finansowania. Wdrożenie opracowanych dla nich miejskich planów adaptacji (MPA) ma niebawem realnie zmienić nasza codzienność. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawią, że mieszkańcy po poczuć się bezpieczniej. Z kolei estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej powinno w ogóle płynąć na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, płynącego ze skutków zmian klimatu. Dodajmy, iż dokument opracowany dla Zabrza, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta, będzie stanowił też podstawę do pozyskiwania środków UE na projekty związane z adaptacyjnymi wyzwaniami.

Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu, dlatego w nich właśnie koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Szacuje się, iż przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity), przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu około 30% ludności Polski. Realizacja projektu zresztą uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.

Akcja, której celem było rozpoznanie zagadnienia zmian klimatu ruszyła dokładnie 12 stycznia 2017 roku i trwała dwa lata.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 3, z 17 stycznia 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Bajkowe ilustracje

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do 24 marca
Więcej …
 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA