Czy przestanie cuchnąć w Mikulczycach? Podpisano pierwsze umowy na przebudowę oczyszczalni ścieków Email
Wpisany przez Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska napisz do autora    czwartek, 22 czerwca 2017 20:20

INWESTYCJE. Dwie pierwsze umowy dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Mikulczycach - na świadczenie usług Inżyniera oraz na dostawę specjalistycznego samochodu dwufunkcyjnego, potrzebnego do wywozu nieczystości płynnych - podpisano wczoraj (21 czerwca) w siedzibie zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Spora część tej oczekiwanej przez mieszkańców dzielnicy inwestycji, którym od dawna dokucza fetor zalatujący z wiekowego obiektu, finansowana ma być także ze środków unijnych. ZPWiK otrzymało je w połowie kwietnia z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 30 milionów złotych, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 milionów złotych. Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupi również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy jest dostosowanie ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Finał prac ma nastąpić z końcem 2019 roku. - To nie tylko korzyść dla okolicznych mieszkańców. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla zabrzan, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w mieście – zaręcza prezes zabrzańskich wodociągów, Piotr Niemiec.
Zamówienie publiczne pod nazwą Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu składa się z dwóch części: Roboty budowlane i Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych. W ramach postępowań przetargowych wybrano już dostawcę pojazdu, którym jest spółka rodzinna Pojazdy Komunalne Tymborowscy z Kielc (wartość umowy – 1,69 mln zł netto). Z kolei ostateczne ustalenie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie budowy możliwe będzie najwcześniej w połowie lipca, bowiem jeden z oferentów złożył protest od decyzji komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej.
Nad całością zadania nadzór sprawować będzie poznańska spółka SWECO Consulting, która wygrała przetarg na świadczenie usług Inżyniera (wartość umowy - 645 tys. zł netto).

 

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 25, z 22 czerwca 2017) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Zobacz także

» PSZOK znów otwarty

GOSPODARKA ODPADAMI. Od dziś Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F jest ponownie otwarty. Do PSZOKu można dostarczyć nieodpłatnie odpady, które są okresowo odbierane bezpośrednio z wyznaczonych miejsc...

» Wzięli się za sprzątanie

27 marca o godzinie 11.10 w I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi (Zabrze, ul. Wolności 323) ruszyła akcja Wiosenne sprzątanie, której inicjatorami była Młodzieżowa Rada Zabrza. Wyposażeni w worki i rękawiczki nauczyciele...

» Kalima u Kamila

Nawet dwa w tygodniu „ataki” piasku saharyjskiego nie są na szczęście groźne dla zdrowiaW okresie Wielkanocy nastąpił pierwszy w tym roku poważny incydent związany z napływem pyłu pustynnego znad Sahary nad Polskę. W ubiegły weekend...

» Pieczywo szkodzi ptakom, więc w Parku Miejskim postawiono ziarnomat dla kaczek

W STRONĘ NATURY. Urządzenie do dystrybucji specjalistycznego ziarna do karmienia ptactwa, w tym kaczek pływających po Bytomce, stanęło w pobliżu tej rzeki przecinającej Zabrze na terenie Parku Miejskiego przy ul. Dubiela. Budzi pewne...

» Katowicki Fundusz przeznaczył pól miliona złotych na loty patrolowo-gaśnicze

RATUNEK Z POWIETRZA. Cztery Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Opolu, we Wrocławiu i w Krakowie, przeznaczą w tym roku na loty patrolowo-gaśnicze  800 tysięcy złotych. Katowicki Fundusz przekazał...
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA