Numer działki - co oznacza i gdzie należy go szukać? Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    piątek, 29 kwietnia 2022 19:11

Do istotnych danych identyfikujących działkę należy jej numer. Warto wiedzieć, gdzie można go znaleźć.

Jak rozumiemy numer działki?
Nieruchomość gruntowa ma przypisany nie tylko indywidualnie nadawany numer księgi wieczystej, ale również numer działki oraz identyfikator. Czym w ogóle jest działka ewidencyjna? To najmniejsza jednostka podziału administracyjnego kraju. Każda tego typu jednostka ma nadany osobny numer, który pozwala na łatwe odnalezienie obszaru. Możemy też nazywać go identyfikatorem. Składa się on z cyfr oraz liter. Dzięki niemu znajdziemy gminę, miasto lub dzielnicę właściwe dla położenia danej działki. Identyfikator nadawany jest dla celów statystycznych.
Numer ten należy odróżnić od numeru ewidencyjnego działki – ten zapisuje się w postaci liczby naturalnej. Zasadą jest, iż w danym obrębie, tym samym numerem oznacza się wyłącznie jedną działkę. Jeśli dojdzie do przekształcenia terenu, nowe numery zapisujemy jako ułamki – 1/2, 1/3. Po połączeniu działek z kolei, nowo utworzony teren oznacza się numerem jeszcze w danym obrębie niewykorzystanym.


Geoportal i numer działki
Warto korzystać ze strony Geoportal360.pl. Pozwoli ona sprawdzić szczegółowe mapy z wyrysowanymi na nich granicami działek. Kiedy klikniemy na konkretny teren, pokażą się nam dane administracyjne działki, jej numer. Z Geoportalu możemy też bezpośrednio przejść do strony Ksiegiwieczyste.pl, na której to za niewielką opłatą ustalimy numer księgi wieczystej nieruchomości. Do samego dokumentu zajrzymy między innymi dzięki bazie Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępnej online, 24/7.
Dzięki Geoportalowi sprawdzimy obręb ewidencyjne, taki jak dzielnica, w którym położona jest działka. Spośród wyświetlonych wyników, ręcznie należy wybrać obręb, w którym znajduje się nieruchomość, na stronie zobaczymy dokładną mapę. To z niej odczytamy numer ewidencyjny. Na stronie sprawdzimy również adres administracyjny nieruchomości czy powierzchnię działki. Żeby prawidłowo zinterpretować identyfikator, wykorzystać możemy program TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. 

Sprawdzanie numeru działki w Państwowej Ewidencji Gruntów
Możliwe jest również sprawdzenie numeru działki w Państwowej Ewidencji Gruntów, która dostępna jest w każdym Starostwie Powiatowym. Należy udać się do siedziby właściwej miejscowo dla danej nieruchomości. W Starostwie otrzymamy ustną informację o numerze działki. Nie będziemy mieć natomiast możliwości sprawdzenia ani tego kto jest właścicielem nieruchomości, ani jaki jest numer księgi wieczystej. Do uzyskania numeru księgi niezbędne będzie wykazanie interesu prawnego. Takiego warunku nie trzeba spełnić korzystając z Geoportalu, dlatego też jest on zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. Z tego też powodu, dobrze jest zacząć weryfikację danych o działce od tej właśnie strony. Za jej pośrednictwem sprawdzimy te informacje, które posłużą nam do odszukania najważniejszych dokumentów działki. Kiedy warto korzystać ze strony? Na przykład wtedy, gdy dana działka jest przedmiotem kupna, darowizny, spadku lub postępowania przed sądem bądź organem administracji publicznej. Dzięki temu będziemy w stanie zweryfikować wszystkie informacje i dochować należytej staranności.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA