Nasza woda powszednia (2): rurociągi. Setki kilometrów nowoczesnego systemu Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 01 sierpnia 2019 12:01

Jaką pijemy wodę, skąd znalazła się w naszych kranach, czy jej nie zabraknie? – oto częste pytania zadawane latem. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o naszej sytuacji hydrologicznej, dziś o remontach rurociągów. A następnym razem o tym, jakiej jakości jest teraz nasze kranowe H2O, bez którego nie da się żyć.

INWESTYCJE. Kiedyś dostęp do wody nie był tak oczywisty, prosty i łatwy dla mieszkańca jak dzisiaj. W XIX wieku na Górnym Śląsku ludzie byli zmuszeni pić wodę wątpliwej jakości, którą czerpali ze studni i zbiorników powierzchniowych. Wraz z rozwojem przemysłu warunki sanitarne się i tak jednak pogarszały i wtedy zaczęto budować wodociągi. Jedną z pierwszych sieci w regionie uruchomiono w 1883 roku w Zabrzu. Rozwijano ją przez dziesięciolecia. Jednak największe znaczenie miała ostatnia dekada, kiedy zainwestowano setki milionów złotych w nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody. 

W oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej z 2004 toku (oraz kilku dodatkowych formalności) w pierwszym etapie projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze wykonano 127 km kanalizacji sanitarnej, 101 km kanalizacji deszczowej, 13 km wodociągów przesyłowych, 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowano oczyszczalnię ścieków Śródmieście. Prace prowadzone były w dzielnicach Grzybowice, Rokitnica, Kończyce, Os. Józefa, Os. Janek, Centrum, Makoszowy, Biskupice, Maciejów i Mikulczyce.
Końcowa wartość projektu wyniosła około 141,3 milionów euro, przy czym 58,3 mln stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Drugi etap prac objął: Pawłów, Zaborze Północ, Zaborze Południe, osiedle Borsig w Biskupicach, osiedle Piasek w Makoszowach, część Mikulczyc, osiedle Wyzwolenia, a także teren oczyszczalni ścieków Śródmieście, a wykonano: 76 km kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków, 76 km kanalizacji deszczowej, hermetyzację i dezodoryzację wybranych elementów oczyszczalni ścieków Śródmieście, wymieniono 32,5 kilometry sieci wodociągowej. Koszt tego etapu wyniósł około 221 milionów złotych przy dofinansowaniu z Unii Europejksiej wynoszącym około 96 mln. W efekcie miasto zostało skanalizowane do 99,90%, natomiast wodociąg dociera już wszędzie. Przebudowa oczyszczalni sprawiła, że Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzyskało także koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu.
Dzięki unowocześnieniu całego systemu, gospodarka wodno-ściekowa na terenie Zabrza została dostosowana do nie tylko krajowych ale i unijnych ostrych norm. Wielki remont miał także pozytywny wpływ na środowisko: ograniczone zostały zrzuty ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, co przyczyniło się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i gruntowych oraz do ochrony zasobów wód podziemnych. Realizacja programu, który swym zakresem obejmował również odbudowę dróg i chodników, wpłynęła pozytywnie na wygląd miasta oraz poprawę infrastruktury. Dzięki rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej zapewnione zostało bezpieczeństwo zasilania w wodę o jakości odpowiadającej normom oraz właściwy rozkład ciśnień na obszarze całego miasta.
A to nie koniec prac, bo trwa przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Inwestycja o wartości około 28 milionów złotych (dofinansowanie: 14 mln) obejmuje przebudowę części obiektów i budowę nowych. Zabrzańskie wodociągi kupiły również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych. Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych. Prace mają się zakończyć jesienią. 


Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 31 z 1 sierpnia 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Zobacz także

» Laboratorium nad Kłodnicą. Kolejna zielona pracownia: mikroskopy, skały i minerały

 INWESTYCJE. Kolejna szkoła z naszego rejonu wzbogaciła się o tzw. zieloną pracownię, których tworzenie hojnie dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pod koniec września nowoczesną klasę, w...

» Geopark Przy Ujęciu

W STRONĘ NATURY. Na terenie dawnego wyrobiska w Grzybowicach zaplanowano ciekawą gminną inwestycję - geopark. Obecnie teren przylegający do ul. Przy Ujęciu w okolicach ulic generałów Ducha i Maczka to dziko porośnięte olbrzymie doły z...

» Zabrski miód. Proekologiczne akcje Miejskiego Ogrodu Botanicznego są także słodkie

W STRONĘ NATURY. Wkrótce, bo 6 października, Miejski Ogród Botaniczny zaprasza do siebie (Zabrze, ul. Piłsudskiego 60) na imprezę poświęconą zdrowiu i urodzie. W programie m.in. kiermasz zdrowej żywności, porady dotyczące diety oraz...

» Barwne dożynki

IMPREZY. W sobotę (7 września) w dzielnicy Grzybowice odbyło się zabrzańskie święto plonów. Tradycyjnie zainaugurowała je msza odprawiona w kościele Matki Bożej Różańcowej. Potem mieszkańcy wraz z włodarzami i zaproszonymi gośćmi,...

» Czyste powietrze: baza urządzeń

INFORMACJA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach donosi, iż na stronie uruchomiona została baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze. Na razie dostępny jest tylko moduł przeznaczony dla...
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA