Prąd ze słońca Kiedyś składowisko śmieci, wkrótce farma fotowoltaiczna Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 04 stycznia 2024 13:18

 

Zabrze jest jednym z polskich miast, które zamierzają przeznaczyć wysypisko śmieci na nowe ekologiczne cele. Otóż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na zrekultywowanej części składowiska odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1,72 MWp (megawatopik)! Pozyskana z ogniw słonecznych energia elektryczna będzie odprowadzana do sieci zbiorczej Tauronu, który następnie „zwróci” gminnej spółce prąd do wykorzystania w jej licznych obiektach, a za resztę oczywiście zapłaci.


- W naszym mieście przywiązujemy dużą wagę zarówno do rekultywacji zdegradowanych terenów, jak i do tworzenia odnawialnych źródeł energii. Dlatego tym bardziej cieszy mnie inicjatywa MOSiR-u – podkreśla prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.
Przygotowując się do tej inwestycji MOSiR przez trzy lata uzyskiwał niezbędne ekspertyzy geotechniczne, sanitarne, decyzję środowiskową i o warunkach zabudowy, podpisał też właśnie umowę z Tauronem, a w okresie przedświątecznym zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji - na preferencyjnych warunkach - w wysokości 7,2 mln zł. Koszt całej inwestycji szacowana jest na 8,8 mln zł, więc kwota uzyskanej pożyczki stanowi 85,14% kosztów kwalifikowanych.
Inwestycja rusza już w styczniu i zakończy się najpóźniej 30 listopada 2025 roku. Budowana w Zabrzu farma fotowoltaiczna będzie jedną z największych tego typu konstrukcji na rekultywowanych składowiskach odpadów w Polsce. Dodajmy, iż MOSiR Zabrze wykonał już kilka ekologicznych projektów na tym obszarze, w tym m.in. rekultywacje i odgazowanie.

 

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 1 z 4 stycznia 2024 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA