O przyrodzie wśród przyrody. Lekcje w plenerze wkrótce mogą mogą być znacznie ciekawsze! Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 02 lutego 2023 10:04

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat nie szczędzi pieniędzy na dofinansowanie wyposażenia tematycznych klas w szkołach, które ułatwiają i czynią bardziej atrakcyjnymi lekcje przyrody i pokrewnych dziedzin. Zachęcony powodzeniem swoich akcji wychodzi teraz kolejnym pomysłem, dającym szansę na rozwijanie „zielonej” infrastruktury szkolnej. Otóż wkrótce ruszy konkurs Ekopracownia pod chmurką, w ramach którego organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego (np. gmina Zabrze) mogą starać się o pieniądze na utworzenie na swoim gruncie „przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich”. Dotacja może wynieść do 80 procent kosztów kwalifikowanych, aczkolwiek nie więcej niż 70 tysięcy złotych.

Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane przez cały marzec (sprawę pilotuje zespół ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej WFOŚiGW), więc jest czas na przemyślenie swoich pomysłów i złożenie odpowiedniej propozycji. Dofinansowane zostaną bowiem zadania, które wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością wykorzystania terenu oraz uatrakcyjnieniu i podniesieniu poziomu lekcji czy kółek zainteresowań. Ocenie będą podlegały bowiem m.in. pomysł na zagospodarowanie przestrzeni (wykorzystanie naturalnej charakterystyki terenu, zastosowanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, spójność, atrakcyjność koncepcji), wykorzystanie przestrzeni do prowadzenia zajęć, ilość i ich rodzaj, atrakcyjność, dostosowanie, metod i form pracy do grup wiekowych, zróżnicowanie asortymentu roślin oraz pomocy dydaktycznych i zasadność ich zakupu oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w opracowanie projektu modernizacji przestrzeni i jego realizację.
A o pieniądze można starać się na zakup (wykonanie, montaż): małej architektury służącej do prowadzenia zajęć (np. wiaty, zadaszenia, altany, ławki, stoły, siedziska, kosze, kompostowniki, skrzynie na pomoce itd.), sadzonek roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion traw, warzyw i ziół, tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, gier/instalacji dydaktycznych (np.: stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek sensorycznych itp.), a także drobnego sprzętu ogrodniczego (konewki, grabie, szpadle i tym podobne). We własnym zakresie beneficjent akcji musi ewentualnie wykonać takie rzeczy jak: inwentaryzacja terenu i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem prac, przygotowanie terenu, roboty agrotechniczne, prace ziemne (wykonanie/modernizacja ścieżek, alejek, żywopłotów, krawężników, instalacji wodnych itp), ogrodzenie terenu, zakup i dostawa żwiru, ziemi, kory, torfu, geowłókniny itp. Prace powinny zostać wykonane do końca roku szkolnego 2023/2024.
Jak widać nowy program jest szansą na dalsze unowocześnianie szkół w regionie, stanowiąc rozwinięcie mających już dłuższą tradycję innych akcji, które zresztą bynajmniej nie zamierają. Jutro (3 lutego, godz. 15.30) mija termin składania zgłoszeń do Zielonej Pracowni_Projekt`2023, a więc konkursu, którego nasze miasto było wielokrotnym wygranym. Z kolei wnioski na stworzenie konkretnych już klas, a więc o pieniądze z Zielonej Pracowni`2023 będzie można składać od 6 marca do 12 kwietnia. 

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 5 z 2 lutego 2023 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA