Cieplejsza szkoła Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    czwartek, 08 grudnia 2022 10:25

TERMOMODERNIZACJA. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych (Zabrze, ul. Franciszkańska 4) zyskał nowe oblicze, gdyż przeprowadzono w nim ekologiczną inwestycję. Prace termomodernizacyjne trwały od lipca 2021 roku i objęły docieplenie oraz tynkowanie ścian zewnętrznych z wymianą pokrycia dachowego, remont placu przed budynkiem wraz ze schodami, a także montaż nowej balustrady i modernizację instalacji instalacji elektrycznej. Ze względu na aktualne przepisy korytarze podzielono na odcinki nie dłuższe niż 50-metrowe, które zabezpieczono drzwiami dymoszczelnymi.


Wymieniono również wewnętrzne hydranty. Budżet prac wyniósł ponad 2 miliony złotych, z czego połowa to środki unijne. Ocenia się, że dzięki wykonanej termomodernizacji koszty ogrzewania szkoły spadną średnio o 1/3, co przyczyni się także do ochrony środowiska. – Żeby nasza młodzież, ale oczywiście także nauczyciele mogli odnosić sukcesy edukacyjne i zawodowe warto stworzyć im odpowiednie warunki. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do remontów i termomodernizacji placówek oświatowych. Także w dobie kryzysu energetycznego te wszystkie aspekty musimy ze sobą pogodzić – stwierdziła w trakcie spotkania wieńczącego remont prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. – Termomodernizacje placówek oświatowych są dla nas jednym z priorytetowych ekologicznych i ekonomicznych zadań, ponieważ to właśnie one pozwalają uzyskać oszczędność w utrzymywaniu tych obiektów.


Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 49 z 8 grudnia 2022 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA