W Zabrzu uruchomiono już osiemnastą zieloną pracownię. Tym razem na os. Kotarbińskiego Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 10 listopada 2022 17:32

W STRONĘ NATURY. W Szkole Podstawowej nr 25 im. Jana Pawła II na Osiedlu Kotarbińskiego w Zabrzu (ul. Kotarbińskiego 18) oddano w ubiegły piątek do użytku Zieloną Pracownię, która jest już osiemnastą salą edukacji przyrodniczej i ekologicznej w zabrzańskich placówkach oświatowych. Szkoła otrzymała dofinansowanie na stworzenie tego zakątka wiedzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022 oraz ze środków gminy. W sumie na realizację całego projektu wydano ponad 51 tys. złotych.

 

Nowe pomieszczenie w SP 25 nosi nazwę „EKOzorientowani”. To sala dydaktyczno-wychowawcza przeznaczona do prowadzenia lekcji z przyrody, biologii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów. Dzięki otrzymanym funduszom placówka zakupiła m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy oraz meble. W ramach projektu wykonano też prace remontowe i modernizacyjne.

– W Zabrzu skupiamy szczególną uwagę na działaniach proekologicznych, ponieważ mamy świadomość, jak ważną rolę dla nas odgrywa przyroda. Nasze miasto to w połowie tereny zielone. Cieszę się, że dołączyliście do grona ambasadorów ekologii w Zabrzu. Wierzę, że to, czego nauczycie się w szkole, również dzięki nowej ekopracowni zostanie także wykorzystane w waszych domach, aby wspólnie dbać o naszą planetę – mówiła podczas symbolicznego otwarcia wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. Towarzyszyła jej także przewodnicząca Rady Miasta Łucja Chrzęstek - Bar oraz naczelnik zabrzańskiej oświaty Ewa Wolnica.

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 45 z 10 listopada 2022 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Zobacz także

» PSZOK znów otwarty

GOSPODARKA ODPADAMI. Od dziś Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F jest ponownie otwarty. Do PSZOKu można dostarczyć nieodpłatnie odpady, które są okresowo odbierane bezpośrednio z wyznaczonych miejsc...

» Wzięli się za sprzątanie

27 marca o godzinie 11.10 w I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi (Zabrze, ul. Wolności 323) ruszyła akcja Wiosenne sprzątanie, której inicjatorami była Młodzieżowa Rada Zabrza. Wyposażeni w worki i rękawiczki nauczyciele...

» Kalima u Kamila

Nawet dwa w tygodniu „ataki” piasku saharyjskiego nie są na szczęście groźne dla zdrowiaW okresie Wielkanocy nastąpił pierwszy w tym roku poważny incydent związany z napływem pyłu pustynnego znad Sahary nad Polskę. W ubiegły weekend...

» Pieczywo szkodzi ptakom, więc w Parku Miejskim postawiono ziarnomat dla kaczek

W STRONĘ NATURY. Urządzenie do dystrybucji specjalistycznego ziarna do karmienia ptactwa, w tym kaczek pływających po Bytomce, stanęło w pobliżu tej rzeki przecinającej Zabrze na terenie Parku Miejskiego przy ul. Dubiela. Budzi pewne...

» Katowicki Fundusz przeznaczył pól miliona złotych na loty patrolowo-gaśnicze

RATUNEK Z POWIETRZA. Cztery Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Opolu, we Wrocławiu i w Krakowie, przeznaczą w tym roku na loty patrolowo-gaśnicze  800 tysięcy złotych. Katowicki Fundusz przekazał...
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA