Bajki z mchu i żywicy Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 27 października 2022 12:28

 

Szkoła Podstawowa nr 32 (Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinusa 30) uczestniczy w tym roku w dwóch ogólnopolskich projektach edukacyjnych: Z ekologią na Ty oraz Razem przez świat. Celem tej pierwszej akcji jest – a jakże - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwienie na piękno przyrody, w tym uważną obserwację zjawisk przyrodniczych, ale również nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Z kolei ten drugi projekt ma budować pozytywne więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości. Pomysłem na połączenie obydwu tych inicjatyw było niedawne tworzenie makiety lasu, której podjęła się klasa 2b. Miedzy ławkami zapachniało mchem i żywicą...

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 43 z 27 października 2022 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA