Aktualizacja, proszę czekać... Program "Czyste powietrze": nabór wniosków chwilowo wstrzymany! Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 03 stycznia 2019 15:23

WYDARZENIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wstrzymał z nowym rokiem nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze! Na szczęście to tylko chwilowa przerwa i akcja zostanie wkrótce wznowiona. A stanie się to po dokonaniu aktualizacji programu oraz dostosowaniu systemów informatycznych do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dziennik Ustaw z 2018 roku poz. 2246).

Przypomnijmy, iż Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub w ogóle wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez domy jednorodzinne. W związku z tym akcja skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by można w nich efektywnie zarządzać energią. Program adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami takich obiektów lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.
W ramach prowadzonej akcji można odzyskać znaczną część poniesionych kosztów na inwestycje. Intensywność dofinansowania zależna jest od dochodów wnioskodawców, przy czym u zarania programu wyróżniono siedem progów ze względu na miesięczny dochód na osobę: do 600 zł (dotacja do 90%), 601-800 zł (do 80%), 801-1000 zł (do 70%), 1001-1200 ł (do 60%), 1201-1400 zł (do 50%), 1401-1600 zł (do 40%) i powyżej 1600 zł (do 30%).
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli ten pułap wydatków zostanie przekroczony, dodatkowe nakłady mogą być dofinansowane w formie pożyczki, która jednak nie będzie większa niż 7 tysięcy złotych. Jej oprocentowanie jest zmienne i uzależnione od wskaźników rynku bankowego, ale nie mniej niż 2% rocznie, a jej spłata może być rozłożona na 15 lat.
Jak modelowo przebiega krok po kroku korzystanie z dofinansowania? Poświęcona temu tematowi strona internetowa wskazuje osiem etapów, przez które należy przejść, by prawidłowo skorzystać z pomocy. Oto one: 1. zdobywanie wiedzy (zapoznanie się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru – najszybciej można to zrobić na dedykowanej stronie internetowej https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu); 2. zbadanie potrzeb budynku (chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsiewzięcia); 3. wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie (należy pamiętać o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego, a więc katowickiego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów, np. dokumenty potwierdzajace dochód); 4. czekanie na wizytację (przedstawiciel WFOŚiGW potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku), 5. podpisanie umowy (po pozytywnym rozpatrzeniu przygotuje ją WFOŚiGW); 6. złożenie wniosku o płatności (środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsiewzięcia; jeśli pojawią się zmiany, należy wystąpić o odpowiednie korekty w umowie); 7. zakończenie przedsięwzięcia (przedstawiciel WFOŚiGW potwierdzi wykonanie inwestycji; dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości - utrzymania projektu - w terminie do 3 lat); 8. rozliczenie przedsięwzięcia (nastąpi po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez przedstawiciela WFOŚiGW).
Program Czyste powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kiedy przyjmowanie wniosków zostanie wznowione? Polecamy śledzić stronę www.wfosigw.katowice.pl, gdzie ta informacja ukaże się w pierwszej kolejności. Akcja ma długofalowy zasięg i zakończy się dopiero w 2019 roku.Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 1, 3 stycznia 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA