Tysiące złotych. Walka z niską emisją trwa: mieszkańcy znów mogą się starać o dofinansowanie ekologicznych i energooszczędnych inwestycji Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 13 kwietnia 2017 09:50

 

EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną akcję z cyklu Smog Stop: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji, która jest kontynuacją programu pilotażowego realizowanego w ubiegłym roku. O pieniądze będą mogli się ubiegać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych zamieszkanych budynków, którzy przeprowadzą inwestycje czyniąCE ich domostwa bardziej ekologicznymi i oszczędniejszymi energetycznie. Przy udzielaniu dofinansowania będą brane pod uwagę koszty poniesione w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

Jakie konkretne działania będą premiowane? Ich lista jest długa i obejmuje następujące inwestycje poprawiające ekologiczno-energetyczne parametry budynków: wymiana, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. jest z jednego źródła), ponadto zabudowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (wyłącznie takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne, posiadające zgodność z wyszczególnionymi normami), jak i zastosowanie korzystnych rozwiązań technicznych (docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi) w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16 grudnia 2002 roku.

Jak duża może być dotacja? Dla osób, które zamierzają dokonać inwestycji w wymianę źródła ciepła i system centralnego ogrzewania wyniesie 25 procent kosztów, lecz nie więcej niż: 4,5 tys. zł (dotyczy przejścia na kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 lub na kocioł opalany biomasą, spełniającym te same normy), 3 tys. zł (kocioł gazowy lub kocioł olejowy), 2,5 tys. zł (kocioł elektryczny), 2 tys. zł (wymiennik ciepła/opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej), ale nawet 7,5 tys. (powietrzna pompa ciepła) czy 12,5 tys. (pompa ciepła – gruntowa i pozostałe) – w przypadku budowy, modernizacji lub wymiany samej instalacji centralnego ogrzewania można liczyć zaś na 5 tys. zł.

Z kolei na 15-procentowy zwrot kosztów będą mogli liczyć mieszkańcy, którzy zdecydują się na zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (do wyboru jedno źródło) w kwocie nie wyższej niż: 2.250 zł (kolektory słoneczne), 4,5 tys. zł (powietrzna pompa ciepła) lub 7,5 tys. zł (pompa ciepła – gruntowa i pozostałe). Również dotacje w wysokosci 15 procent poniesionych dodatków będą mogły osoby inwestujace w oszczędności energii w domach (maksymalnie 3.750 zł za docieplenie ścian, 2.250 zł za docieplenie stropodachów i dachów bądź 3 tys. zł za wymianę okien i drzwi zewnętrznych).

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w dniach 15-26 maja w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie WFOŚiGW (Katowice, ul. Plebiscytowa 19), ale można je także przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). Trzeba koniecznie pamiętać, iż wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane! Przed rozpoczęciem naboru zostanie w siedzibie Funduszu uruchomiony punkt konsultacyjny (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-14), w którym udzielane będą szczegółowe informacji na temat programu. (ws)

 Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 15, 13 kwietnia 2017) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA