Miliony dla zieleni. Nasadzenie tysięcy drzew i krzewów to dopiero początek rewolucji Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 24 listopada 2016 19:41

WYDARZENIA. 6 mln złotych unijnej dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę Traktu Rudzkiego, który połączy dwie centralne dzielnice – Wirek i Nowy Bytom. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie siedem dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 hektarów. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Nasadzonych zostanie też kilka tysięcy drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów. Ponadto odnowione będą alejki, a także wybudowane oświetlenie. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, a ich koszt to ok. 8,3 mln zł. Unijne dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. 

Dofinansowany ze środków unijnych projekt przewiduje, że w ciągu 3 lat powstanie trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach. Trakt przebiegać ma od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej, a dalej ma wieść ulicami Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja, następnie poprowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli: jedna z jej części przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera, po czym pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.
Główne zadanie Traktu Rudzkiego to umożliwienie sprawnego poruszania się w centralnej części miasta z dala od ruchliwych ulic. - Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie tylko spacerować czy biegać, ale również przemieszczać się na rowerze lub na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się również o już wytyczone i wydeptane przez mieszkańców ścieżki – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Oprócz wytyczenia i wykonania trasy kluczowa z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni zielonej. Chodzi tu przede wszystkim o odnowienie parków i skwerów. Zrewitalizowany zostanie park u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima, gdzie powstanie plac zabaw dla dzieci oraz industrialny plac rekreacji dla młodzieży. W kolejnym – Parku Dworskim w Nowym Bytomiu  powstaną rosarium, siłownia „pod chmurką”, polana wypoczynku oraz punkt ornitologiczny. Z kolei w parku przy ul. Hallera planowany jest ogród sensoryczny oraz inhalatorium. Ponadto wyremontowane zostaną alejki parkowe, zainstalowane zostanie oświetlenie, powstaną także elementy małej architektury jak kosze, ławki czy pergole. Dodatkowo zapowiadane jest odnowienie parku młodzieży w Orzegowie oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ośrodka sportowego Burloch Arena. 

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 47, 24 listopada 2016) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK